Pojmy Česká republika a Praha lze chápat jako brand


Ve dnech 9. a 10. června 2009 proběhl v Praze 9. ročník konference Hospitality & Tourism Summit 2009. Klíčovým tématem bylo nalezení možnosti rozvoje jiných (nejen cenových) konkurenčních výhod, na které by se podnikatelé v hotelnictví a gastronomii měli zaměřit. Problematikou se zabývala i prezentace Image značek „Česká republika“ a „Praha“ v mezinárodním srovnání Jaroslava Jíry, obchodního ředitele GfK Praha, který nastínil silné, ale i slabé stránky Prahy a České republiky ve vnímání cizinců.

Reputace je důležitá pro každou firmu. Totéž platí i pro jednotlivé země nebo města, obzvlášť ty, které chtějí žít i z cestovního ruchu a lákají turisty ke své návštěvě.  Rozhoduje-li se potencionální turista, do které země pojede, vnímá politický režim dané země. Jde zejména o to, aby se cítil v destinaci bezpečně. Důležité jsou též kulturní dědictví země a konkrétní nabízené kulturní aktivity. Lidé si jednotlivé země často spojují s určitými výrobky, značkami či průmyslovými odvětvími. Aby kdokoliv vůbec začal uvažovat o návštěvě jakékoliv státu, ať už za prací, studiem nebo jen na dovolenou, musí cítit přátelskost.

Česká republika ctí lidská práva a podporuje světový mír

S tím souvisí schopnost země lákat talenty a kapitál. Atraktivita země závisí nepochybně i na přírodních krásách, množství historických budov a památek či lákadel v podobě městského života. V průzkumu* zjištující image země se Česká republika umístila společně s Egyptem na 31. místě. „Nejpozitivněji je na Česku vnímán politický režim. Ctíme respekt k právům občanů a jsme aktivní v oblasti mezinárodního míru. Překvapivě málo atraktivní  jsou pro cizince naše turistická lákadla – příroda, historické památky a vyžití ve městech,“ komentuje umístění České republiky v průzkumu Jaroslav Jíra ze společnosti pro výzkum trhu Gfk Praha.

Sousední Rakousko obsadilo 13. příčku. Maďarsko je 28. a Polsko skončilo na 30. pozici. Nejoblíbenějšími zeměmi v očích cizinců jsou Německo, Francie, Velká Británie, Kanada a Japonsko. Až za Českou republikou se umístila oblíbená útočiště letních dovolených, jako jsou Thajsko (34. místo), Turecko (36. místo) a Kuba (46. místo).

Špinavá a nebezpečná Praha

Měří-li se atraktivita města z pohledu jeho skutečných nebo potencionálních návštěvníků, zkoumá se jeho výraznost. Tedy povědomí o něm a nejsilnější asociace s ním spojené. Důležitá je také geologická poloha a čisté životní prostředí. Neméně podstatnou složkou ve vnímání reputace sídla jsou kvalita bydlení a standard veřejných služeb. Město musí nabízet pracovní a studijní místa a rovněž musí poskytovat zajímavou náplň volného času.  Stejně jako ve vnímání zemí i u města hraje velkou roli přátelskost obyvatel.  Lidé, kteří do města přicestují, se chtějí cítit bezpečně. „Právě pocit malé bezpečnosti je v očích cizinců významný. V tomto bodě a také ve vnímání čistoty města Praha výrazně zaostává ve srovnání se sousední Vídní,“ vypichuje Jaroslav Jíra a dodává: „Výsledky této studie jsou překvapivé a neočekávané. Důvodem je to, že obyvatelé dané země jsou hodnoceni cizinci a ne sami sebou, jak je obvyklé. A v tom je právě síla a jedinečnost této studie.“

Průzkum, který má za cíl pomoci vládám, organizacím a podnikům pochopit, měřit a v konečném důsledku také budovat silnou image a reputaci států či měst probíhá již několikátý rok v řadě. „Zajímavá bude letošní studie, kde se u Česka projeví vliv předsednictví Evropské unii a vliv finanční krize,“ poznamenává Jaroslav Jíra.

*Autorem unikátní studie  NBC/CBI, zjištující reputaci zemí a měst, je Simon Andholt, který působí jako nezávislý poradce pro vlády států a regionů a pro vedení měst v oblasti budování národní značky, veřejné diplomacie, ekonomického rozvoje, veřejných záležitostí, kulturních vztahů, obchodu, turistiky a podpory exportu.

Studie je realizovaná online formou na vzorku 10 000 respondentů pro každý hodnocený stát ve věku od 18 let výše. Využívá podklady GfK Roper Public Affairs & Media North America.

Informace pro média:

GfK Praha, s.r.o. je předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění v České republice. Společnost byla založena v únoru 1991. Zabývá se získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií i pro poskytovatele služeb ze soukromého i veřejného sektoru.

GfK Praha, s.r.o. je součástí skupiny GfK Group, která je celosvětově pátou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými 115 společnostmi působí po celém světě a pokrývá více než 100 zemí. Aktivity GfK ve střední a východní Evropě koordinuje firma GfK Austria se sídlem v Rakousku.

V roce 2000 se společnost GfK Praha, s.r.o. kapitálově spojila s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA, která od svého vzniku v roce 1991 dosáhla silného postavení na českém a slovenském trhu. Skupinu GfK v České republice v současné době tvoří dvě společnosti: GfK Praha, s.r.o. a INCOMA Research.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk