Poplatkové tarify – novinka pro všechny klienty Volksbank CZ

Praha, 3. září 2007 – Volksbank CZ nabízí od září letošního roku svým klientům novou službu – poplatkové tarify. Ty umožňují za paušální měsíční poplatek stanovený počet vybraných transakcí k jakémukoli kontu zdarma. Volksbank CZ poskytuje tři různé tarify – MEDIUM (9 Kč), PREMIUM (29 Kč) a EXTRA (49 Kč). S nimi může klient na pravidelných platbách ušetřit až 58 procent nákladů.

Tarif MEDIUM byl sestaven jako "základní" tarif, který má vyhovovat většině průměrně aktivních klientů. Zbývající dva tarify – PREMIUM a EXTRA – jsou vhodné pro vysoce aktivního klienta či pro živnostníky a firmy.

Volné transakce v rámci poplatkového tarifu

 

Tarif MEDIUM 

 Tarif PREMIUM

  Tarif EXTRA

Výběr z bankomatu Volksbank CZ nebo ČSOB v ČR

 2

 2

4

Příchozí platba na účet

 1

 0

 0

Vklad hotovosti na pokladně

 0

 0

 2

Transakce provedená přes přímé bankovnictví

 2

 10

 10

Měsíční poplatek za vedení poplatkového tarifu

 9,- Kč

 29,- Kč

49,- Kč 

„Rozšířením nabídky služeb reagujeme na přání klientů a nabízíme jim pravidelně realizované transakce výhodněji,“ říká Petr Žibřid, ředitel marketingu Volksbank CZ, a dodává: „Poplatkové tarify by bance zároveň měly pomoci oslovit nové klienty a upevnit vztah s klienty stávajícími.“

Který tarif je pro klienta nejvýhodnější, mu pomůže určit kalkulátor poplatkových tarifů, jenž je k dispozici na internetových stránkách banky. Na základě vložení údajů o počtu pravidelně realizovaných transakcí za měsíc klientovi sdělí, který tarif vybrat a kolik s jeho pomocí měsíčně ušetří.

Více na http://www.volksbank.cz/vb/jnp/cz/novinky/cz-novinky-popl_tarify.html

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (
www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – činila v roce 2006 6,7 miliardy eur. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 miliardy eur.)
Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 53 obchodních míst.

Volksbank CZ, a.s.       
Ing. Lucie Hálová
       
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.    
Heršpická 5, 658 26 Brno      
tel.: 543 525 240       
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz      
www.volksbank.cz     

Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz     
www.stance.cz