Portfólio manažér Pioneer Funds - Euroland Equity je podľa Morningstar jedným z najlepších európskych manažérov roka

Nomináciu spoločnosti Morningstar medzi tri najlepšie manažéry európskych akciových fondov v tomto roku získal Fabio Di Giansante, hlavný portfólio manažér luxemburského podfondu Pioneer Funds - Euroland Equity. Morningstar ocenila to, že sa Di Giansantemu darí dosahovať mimoriadnych výsledkov pre investorov v rôznych trhových podmienkach a trendoch. Podfond konzistentne a s nižšou volatilitou prekonáva benchmark. Stabilná výkonnosť Pioneer Funds - Euroland Equity je potvrdením investičných schopností skupiny Pioneer Investments v kategórii európskych akcií.

Investičné ciele podfondu Pioneer Funds - Euroland Equity

Podfond usiluje o dosiahnutie zhodnotenia kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75 % svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a nástrojov spojených s akciami vydanými spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo prevádzkujú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch Európskej Únie, a ktoré prijali euro za svoju národnú menu.

Pioneer Funds - Euroland Equity aktuálne drží štvorhviezdičkový rating od spoločnosti Morningstar a vo Slovenskej republike je investorom k dispozícii prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia a distribučnej siete nezávislých investičných sprostredkovateľov.

Viac informácií nielen o podfondu Pioneer Funds - Euroland Equity nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR: www.pioneerinvestments.sk

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 31 . decembru 2011 aktíva v hodnote viac ako 162,063 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 27 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 000 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tisk