Portfólio manažéri Pioneer Investments patria podľa „Citywire 1 000“ medzi päťdesiat najlepších na svete

Nezávislý finančný magazín Citywire zaradil dvoch portfólio manažérov skupiny Pioneer Investments do elitnej päťdesiatky najlepších na svete. Podľa prehľadu „Citywire 1 000“ publikovaného 22. októbra patrí 21. miesto rebríčka Erichovi Hacklovi, portfólio manažérovi z tímu pre produkty s pevným príjmom vo Viedni, a 38. miesto Fabiovi Di Giansante z tímu pre európske akcie v Dubline. Erich Hackl sa navyše stal jednotkou medzi portfólio manažérmi, ktorí v Rakúsku riadia domáce fondy. Fabio Di Giansante je uvedený ako jeden z piatich najlepších európskych akciových manažérov.

Výrazný úspech však zaznamenali aj ďalší portfólio manažéri skupiny Pioneer Investments, a to ako akciových, tak aj dlhopisových stratégií. V rebríčku tých celosvetovo najlepších podľa „Citywire 1 000“ ďalej figurujú Tanguy Le Saout, Greg Saichin, Ken Taubes, Andrew Arbhutnott, Richard Schlanger, Yerlan Syzdykov, Karl Huber, Marco Mencini, Cristina Matti, Stefano Pregnolato, Marco Sorgassi, Volker Steinberger a Peter Bodis.

Luxemburský podfond Pioneer Funds – Euroland Equity, ktorého hlavným portfólio manažérom je práve ocenený Fabio Di Giansante, rovnako ako niektoré ďalšie podfondy vyššie uvedených portfólio manažérov, je dostupný aj investorom v Slovenskej republike.

„Citywire 1 000“ finančného magazínu Citywire je prehľad tisícky najväčších svetových správcov podielových fondov registrovaných pre distribúciu v 35 regiónoch v rámci Európy, Ázie, Latinskej Ameriky a Južnej Afriky. Citywire celosvetovo analyzoval viac ako 7 500 manažérov fondov, ktorí riadia viac ako 12 000 podielových fondov v rámci stovky rôznych tried aktív. Výtlačok tohto prestížneho prehľadu sa zasiela tisícom odborníkov zaoberajúcich sa výberom fondov a správcom fondov po celom svete.

Pre viac informácií nielen o produktovej ponuke skupiny Pioneer Investments SR navštívte stránky www.pioneerinvestments.sk.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 31. októbru 2012 aktíva v hodnote viac ako 152,651 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz