Potencionální investory ze Singapuru dovezla do Prahy advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti přivezla do České republiky patnáct potenciálních singapurských investorů, kteří se v prostorách kanceláře seznamovali s podmínkami investování pro zahraniční firmy v prostředí České republiky.

Podnikatelé se nejvíce zajímali o daňový a důchodový systém České republiky. Malou exkurzi do českého právního systému provedl Dr. Erwin Hanslik, partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti Kancelář využila výhody své nové pobočky v Singapuru a vyvezla investory do Východní Evropy. Praha byla jednou ze zastávek.

Informace pro média:

O TaylorWessing e|n|w|c Advokáti
TaylorWessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující kompletní servis klientům v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích. K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a pomáháme jim uspět tím, že o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně.

Naše zaměření na odvětví zítřka nám umožňuje rozvíjet odborné znalosti směřující k vedoucímu postavení na trhu:

• Technologie, média a komunikace
• Vědy o životě
• Soukromé bohatství
• Energetika

V TaylorWessing jsme hrdí na naši pověst pokrokové firmy. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 23 kanceláří po celém světě nejsou pouze symbolickými úřady; mísí to nejlepší ze znalostí místního komerčního, průmyslového a kulturního prostředí s mezinárodní zkušeností, což jim umožňuje poskytovat proaktivní, integrované řešení pro naše klienty.

Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz