Právní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti zahajuje druhý ročník vzdělávání na středních školách

Advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti spouští již druhý ročník své právní akademie. V rámci projektu „Právní akademie: Občanské právo snadno a rychle" nabízí vybraným gymnáziím a středním školám bezplatné přednášky pro jejich studenty. První z nich proběhne na začátku října v pražském Gymnáziu Nad Štolou.

„Zatím jsme v rámci projektu uskutečnili 10 přednášek na různých středních školách, především na gymnáziích. Snažíme se hlavně o interaktivní a kreativní podání práva," uvedl spoluautor projektu a jeden z přednášejících JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Loňský ročník prý proběhl k jeho plné spokojenosti. „Byli jsme příjemně překvapeni upřímnou zvídavostí studentů, kteří se i v moderní době internetu a chytrých telefonů zajímají o společenské dění a právo. Spoustu věcí z právní oblasti znali nebo o nich alespoň slyšeli, takže si mohli utřídit dosavadní poznatky a porovnat je se současnou praktickou aplikací práva. Nejvíc je zajímaly problémy týkající se svéprávnosti, dědictví, smluvních vztahů, trestní odpovědnosti, zaměstnání a střetávání práva a politiky. Nám, lektorům, toto setkání poskytuje vítanou možnost zjistit, jak mladá generace vnímá postavení práva i nás, právníků, ve společnosti," popsal Linhart s tím, že o akademii je velký zájem. Nezřídka se stává, že je po setkání se studenty jednoho gymnázia kontaktují zájemci z dalších škol.

Studenty čeká kromě samotné přednášky také krátký kvíz tvořený deseti otázkami z různých právních oblastí. Ten vyplní v samotném úvodu setkání se zástupci kanceláře, ponechají si ho a na konci se dozvědí správné odpovědi. Týkat se bude otázek z občanského, rodinného, trestního, správního i ústavního práva. Dosavadní zkušenosti s kvízem, který se vyhodnocuje formou diskuse s lektorem a učiteli, přinesly podle Linharta humorné momenty, ale také chvíle překvapení – i v případě zdánlivě jednoduchých otázek se totiž správná varianta občas skrývala jinde, než většina přítomných očekávala.

Linhart kromě toho vyzdvihl i další aspekt celého projektu. Setkání s advokáty totiž podle něj může některým studentům usnadnit rozhodování, zda si zvolit právo jako případné budoucí povolání.
„Ti, kteří se připravují na přijímací zkoušku na právnickou fakultu, se na nás obraceli i s otázkami ohledně studia, a tak jsme museli zalovit v paměti a sdělit něco ze svých studentských let. K tomu nám pomohla i skutečnost, že v naší kanceláři pracuje několik studentů právnických fakult, kteří se s námi často dělí o radosti i strasti při studiu práv," uzavřel Linhart."

O TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

TaylorWessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující kompletní servis klientům v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích. K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a pomáháme jim uspět tím, že o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně. Naše zaměření na odvětví zítřka nám umožňuje rozvíjet odborné znalosti směřující k vedoucímu postavení na trhu:

• Technologie, média a komunikace
• Zdravotnictví
• Energetika a životní prostředí
• Finanční instituce a služby

V TaylorWessing jsme hrdí na naši pověst pokrokové společnosti. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 24 kanceláří po celém světě nejsou pouze symbolickými úřady; mísí to nejlepší ze znalostí místního komerčního, průmyslového a kulturního prostředí s mezinárodní zkušeností, což jim umožňuje poskytovat proaktivní, integrované řešení pro naše klienty.

www.taylorwessing.com

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz