Právní poradna na webu Táto, jak na to? bezplatně radí otcům

Ministerstvo práce a sociálních věcí v dubnu letošního roku spustilo webové stránky na podporu aktivního otcovství v České republice. Součástí internetové prezentace projektu Táto, jak na to? je také právní poradna pro otce: http://www.tatojaknato.cz/pravni-poradna. Advokát JUDr. Miloš Holub Ph.D., odborník na občanské, manželské a pracovní právo, zde odpovídá na konkrétní dotazy mužů – otců, kteří si nevědí rady v právních otázkách. Dotazy se až do dnešního dne týkaly především dvou hlavních témat: rodičovské dovolené a uspořádání péče o dítě po rozvodu. Časté jsou rovněž otázky na personální praxi – otcové se začínají zajímat o to, jaké mají možnosti, pokud se snaží sladit pracovní a rodinný život.

Služeb právní poradny může bezplatně a především zcela anonymně využít každý, kdo o názor odborníka projeví zájem. „Zformulovat a poslat dotaz sice není nic velkého, ale i to je projev aktivního otcovství, které náš projekt prosazuje,“ komentuje právní poradnu editor webových stránek, PhDr. Martin Jára.
Zaslání dotazu probíhá standardní formou. Tazatel do elektronického formuláře připraveného na stránkách www.tatojaknato.cz napíše svůj dotaz a doplní jej emailovou adresou. Obojí odešle a do jednoho týdne může očekávat odpověď. 

Ještě předtím, než položí konkrétní otázku, má návštěvník možnost podívat se na nejčastější dotazy, které jsou v rubrice uveřejněny. Je zde například blíže specifikován výklad nároku otce na uplatnění volna při narození dítěte či na úpravu pracovní doby. Poradna nabízí také právní vhled do oblasti rodičovské dovolené, problematiky střídavé péče či otázky určení otcovství. Kromě toho odkazuje na manuál neziskové organizace Aperio „Nebojujte s úřady a zaměstnavateli“, který obsahuje aktuální právní předpisy týkající se rodičovství.


A na co se otcové v poradně ptají?

Poté co se náš potomek narodí, chci jít na rodičovskou dovolenou. Mohu na ni nastoupit ihned po narození dítěte? Jak dlouho dopředu musím svému zaměstnavateli oznámit tuto skutečnost? Musí mě zaměstnavatel na tuto rodičovskou dovolenou pustit?

Zákoník práce v § 196 stanoví, že zaměstnavatel je k prohloubení péče o dítě povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne 3 let věku.

Oznámení o nástupu na rodičovskou dovolenou zákoník práce výslovně neupravuje. Není stanovena zvláštní forma oznámení ani nejzazší možný okamžik oznámení. Ovšem ani výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (srov. § 3 odst. 1 obč. zák.). Z toho plyne, že je potřebné oznámit Vaše rozhodnutí zaměstnavateli s dostatečným předstihem, aby se zaměstnavatel mohl přiměřeně připravit na změny na pracovišti, které s sebou Vaše nepřítomnost v práci nese. Tedy alespoň několik dní předem. Zaměstnavatel Vám však po řádné žádosti musí rodičovskou dovolenou poskytnout. 

Provozovat živnost můžete samozřejmě i nadále. Souběh rodičovské dovolené a provozování živnosti však může ovlivnit jednak to, zda budete mít nárok na rodičovský příspěvek (tedy zda provozování živnosti nebrání tomu, abyste celodenně a řádně pečoval o dítě, což je podmínkou pro jeho přiznání), a dále i to, zda Vaše podnikání bude z hlediska ČSSZ považováno za hlavní výdělečnou činnost (pokud nebudete pobírat rodičovský příspěvek) nebo vedlejší činnost (souběh s rodičovským příspěvkem), resp. způsob a výši plateb zdravotního pojištění.


Máme s přítelkyní dítě, ale nežijeme ve společné domácnosti a ani jako partneři. Chci se podílet co nejvíce na výchově syna. Jde mi o to, jak dohodnout péči o dítě. Je nutné mít nějakou písemnou dohodu, nebo stačí spoléhat na to, že vše bude fungovat ústní dohodou do doby, než tomu tak nebude. Nebo se mám obrátit na sociální odbor nebo soud rovnou?

Ačkoli se Váš dotaz zdá být zcela jednoduchý, odpověď na něj zdaleka není jednoznačná. Nepanuje totiž úplná shoda v tom, zda taková dohoda rodičů bez schválení soudu je vůbec platná. Osobně se domnívám, že není. Pro jistotu všech zúčastněných lze proto jednoznačně doporučit, aby dohoda rodičů, kteří spolu nežijí, o výchově a výživě jejich společného dítěte byla předložena ke schválení soudu. Sice byste skutečně mohli vše nechat fungovat na základě ústní dohody, ale to by mohlo vadit např. orgánům sociální péče, které – zejména v souvislosti s dávkami na dítě – rozsudek soudů obvykle vyžadují.

 

Informace pro média:

Projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Na Poříčním právu 1,
128 01 Praha                                             

Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení, tel.: 221 922 809
e-mail: viktorie.plivova@mpsv.cz
www.mpsv.cz

Pro více informací kontaktujte: