Pre kreditné riziko je situácia stále priaznivá a fondy Pioneer Investments z nej ťažia

Takmer polovica luxemburských Pioneer Funds má podľa agentúry Morningstar 4 alebo 5 hviezdičiek, čo predstavuje najvyššie hodnotenie výkonnosti fondov. Čisté predaje fondov Pioneer Investments na Slovensku vlani prekročili sumu 157 miliónov eur. Investičná skupina sa v apríli pripája k medzinárodnej iniciatíve Svetového dňa investičných fondov (17.4.), ktorá si kladie za cieľ dostať do povedomia širokej verejnosti výhody investovania do fondov.

Rodina luxemburských fondov Pioneer Funds patrí celosvetovo ku kľúčovým produktom skupiny Pioneer Investments. Ich kvalitu potvrdzuje aj vzrastajúci počet fondov s najvyšším ocenením 4 alebo 5 hviezdičiek. Podľa informácií agentúry Morningstar malo takto vysoké hodnotenie ku koncu novembra 2013 takmer 50 % týchto luxemburských fondov skupiny Pioneer Investments, čo je dvojnásobok oproti roku 2009.

K najvýkonnejším dlhopisovým fondom skupiny Pioneer Investments patrí Pioneer Funds - Euro Strategic Bond, ktorý sa snaží o zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním do dlhových nástrojov denominovaných v eurách, ďalej do hotovosti a nástrojov peňažného trhu. Tiež môže investovať do vládnych a firemných emisií na rozvíjajúcich sa trhoch. K jeho výraznej popularite prispelo nízke úrokové riziko (durácia), pretože v porovnaní s inými dlhopisovými fondmi nezaznamenal takú korekciu. „Pre kreditné riziko je situácia stále priaznivá a fondy z nej ťažia. Navyše manažér tohto fondu drží veľmi krátku splatnosť, čo do značnej miery znižuje aj volatilitu," uviedol Roman Dvořák, analytik trhu a produktov Pioneer Investments. Pioneer Funds - Euro Strategic Bond riadi vedúci portfólio manažér Mauro Ratto a Yerlan Syzdykov ako spolupracujúci portfólio manažér.

Medzi top dlhopisové fondy a najmä medzi slovenskými investormi obľúbené fondy patrí tiež Pioneer Funds - Global High Yield, ktorý ku koncu marca získal od agentúry Morningstar už štvrtú hviezdičku. Fond sa snaží o zhodnotenie kapitálu a výnosov investovaním predovšetkým do dlhových a s dlhmi spojených nástrojov s nižším investičným stupňom vládnych a firemných emitentov na celom svete. Pioneer Funds - Global High Yield riadi tím špecializovaný na americké dlhopisy, ktorého vedúcim portfólio manažérom je Andrew Feltus a spolupracujúcim manažérom je Tracy Wright.

Značnú popularitu u investorov majú flexibilné dlhopisy. A práve do dlhopisových a s dlhmi spojených nástrojov najmenej 80 % svojich aktív investuje Pioneer Funds - Strategic Income, držiteľ vysokých ratingov od renomovaných agentúr Morningstar a Standard & Poor's.
Pioneer Funds – Strategic Income môže flexibilne investovať do širokého rozsahu emitentov a segmentov dlhových trhov denominovaných v akejkoľvek mene. Menové riziko môže byť zaistené späť do amerických dolárov alebo eur. Podfond môže v súvislosti so svojimi investíciami držať pozíciu v akejkoľvek inej mene ako v amerických dolároch ako prostriedok riadenia relatívneho menového rizika. Hlavným portfólio manažérom fondu je Kenneth Taubes, ktorý bol vlani v lete ocenený prestížnym nezávislým magazínom Citywire Global ako jeden z piatich najlepších portfólio manažérov globálnych dlhopisov za posledných päť rokov.

Od júla 2013 je investorom na Slovensku k dispozícii v eurovej (vrátane menovo zaistenej) ako aj v dolárovej triede Pioneer Funds - Multi Asset Real Return. Hlavným cieľom tohto balancovaného fondu je priniesť vyšší výnos, než je inflácia v USA, a to v každej fáze ekonomického cyklu, pomocou aktívnej správy a unikátnej diverzifikácie naprieč všetkými hlavnými triedami aktív. Pioneer Funds - Multi Asset Real Return usiluje o dosiahnutie kapitálového zhodnotenia a príjmov v skutočných hodnotách (t.j. upravených o infláciu v USA) v strednodobom až dlhodobom horizonte. „Tradičné zdroje výnosov vďaka nulovým úrokom vysychajú a je teda potrebné hľadať inteligentné a bezpečné alternatívy. Som preto rád, že Pioneer Funds – Multi Asset Real Return získal stabilné miesto v produktovej ponuke aj na Slovensku,“ uvádza Miroslav Ovčarik, country manager Pioneer Investments v SR.
Podfond je riadený tímom skúsených investičných profesionálov na čele s investičným riaditeľom a portfólio manažérom  Kennethom J. Taubesom a hlavným portfólio manažérom Michelom Garauom. 

Dynamickejší investori oceňujú akciové fondy Pioneer Investments. Od marca 2014 je slovenským investorom k dispozícii ďalšia trieda  úspešného európskeho fondu z rodiny luxemburských fondov - Pioneer Funds - European Equity Target Income. Slovenskí investori tak teraz môžu využiť nielen triedu v eurách vyplácajúcu dividendy, ale aj triedu reinvestičnú. Fond usiluje o dosiahnutie príjmov s druhotným cieľom zhodnotenia kapitálu v strednodobom a dlhodobom horizonte investovaním do diverzifikovaného portfólia európskych akcií, ktoré ponúkajú potenciál vyšších ako priemerných dividend. Cieľom stratégie je vysoký výnos. Portfólio manažér preto hľadá príležitosti, ako výnosový potenciál zvýšiť nielen investíciami do akcií, ale tiež využitím opčných stratégií. „Pioneer Funds - European Equity Target Income je vhodnou alternatívou pre klientov, ktorí v prostredí nízkych úrokových sadzieb hľadajú produkt s vyšším výnosom, sú však zároveň ochotní podstúpiť akciové riziko. Európske akcie ponúkajú v súčasnej dobe oveľa vyšší dividendový výnos, než aký dosahujú štátne a firemné dlhopisy investičného stupňa. Polročná výplata dividend, využitie opčných stratégií pre dodatočný príjem a zníženie volatility, rovnako ako portfólio, ktoré preukázalo svoju odolnosť voči poklesu trhu, sú nespornými výhodami tohto fondu," hovorí Miroslav Ovčarik, country manager Pioneer Investments v SR. Vedúcim portfólio manažérom fondu je skúsený Karl Huber, ktorý v odbore pôsobí už 23 rokov a má 14 ročnú prax v riadení fondov pod vlajkou Pioneer Investments.

Viac informácií nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.
Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb.

Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť za všetkých okolností, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 171,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz