Přednášky Finanční akademie Pioneer Investments se osvědčily


Vzdělávací projekt Finanční akademie se setkal s úspěchem, a proto se investiční skupina Pioneer Investments rozhodla v přednáškách pro středoškoláky pokračovat i ve druhém pololetí školního roku 2009/2010. Po Praze a Středočeském kraji zavítají investiční odborníci do škol napříč Českou republikou. Celý koncept tak vizionářsky předběhl současné snahy Ministerstva školství, které se také začalo zvýšením finanční gramotnosti studentů zabývat a v médiích  již naznačilo, že by rádo vzdělávání v tomto oboru zařadilo do učebních osnov. 

„Finanční akademie je vzdělávací projekt, který studentům interaktivní formou přibližuje oblast finančních vztahů a ekonomiky,“ vysvětluje Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments v ČR a SR, a dodává: „V průběhu minulého roku jsme úspěšně zrealizovali pilotní přednášky na sedmi školách v Praze a středních Čechách a získali velmi pozitivní zpětnou vazbu. Studenti o problematiku projevili zájem, což bylo patrné zejména z jejich dotazů a komentářů. Paradoxně tomu jistě napomohla i finanční krize, která byla v médiích denně nesčetněkrát skloňována a probouzela jejich zvědavost.“

Studenti si mohou prostřednictvím přednášek, které vždy vedou investiční experti, objasnit základní ekonomické pojmy a pojmy z oblasti finančních a kapitálových trhů. Od roku 2009 je projekt Finanční akademie skupiny Pioneer Investments realizován také na školách ve Slovenské republice.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 31. prosinci 2009 aktiva v hodnotě více než 175,8  miliard EUR
(zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 300 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk