Představenstvo Volksbank CZ je kompletní

Praha, 1. září 2010 – Představenstvo Volksbank CZ je od září 2010 doplněno čtvrtým členem Pavolem Komzalou. Ve své funkci bude zodpovědný za řízení oblastí Credit Risk Management, Credit Settlement, Problematické úvěrové pohledávky a Riskcontrolling.

Před svým nástupem do Volksbank CZ působil Pavol Komzala od roku 2007 jako člen představen-stva Slovenské záruční a rozvojové banky a.s. a zároveň vykonával funkci náměstka pro ekonomický úsek včetně sektoru rizik a bankovních procesů. Na této pozici byl zodpovědný za analýzu a řízení rizik, strategii, controlling, účetnictví a informační systémy.

V letech 1995 až 2006 byl zaměstnán v Dexia bance Slovensko a.s., kde postupně pracoval v oblasti řízení retailového i korporátního úvěrového rizika a také získával zkušenosti z hypoteční oblasti. Od května 2006 do prosince 2006 vykonával funkci ředitele odboru řízení úvěrového rizika všech klientských segmentů a úvěrového back-office.

Pavol Komzala vystudoval Fakultu provozu a ekonomiky dopravy a spojů na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Hovoří anglicky a rusky. Mezi jeho záliby patří hraní golfu a skládaní hlavolamů.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v březnu 2010 13,9 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk