Přerovští odborníci se budou učit lákat turisty do regionu

Přerov, 7. ledna 2008 – Guarant International přiváží do Přerova jednodenní workshop, jehož cílem je představit možnosti využití tzv. MICE* akcí pro povzbuzení cestovního ruchu v regionu. Workshop přinese nové poznatky a inspiraci nejen profesionálům z oboru, ale také zástupcům samospráv a neziskových organizací z kraje.

Během workshopu se účastníci blíže seznámí s problematikou MICE turistiky a při řešení modelových příkladů se spolu s přednášejícími odborníky zamyslí nad možnostmi, jak zatraktivnit turisticky dosud opomíjenou lokalitu. Součástí workshopu budou také praktické ukázky projektů z oblasti MICE turistiky, které si již získaly jméno a zájem veřejnosti. Praktické ukázky se účastníkům mají stát inspirací pro jejich budoucí aktivity vedoucí ke zlepšení cestovního ruchu regionu.

Workshop v Přerově je třetím z pěti plánovaných po celé ČR. „Z  workshopů, které jsme realizovali minulý rok v Ústí nad Labem a Pardubicích vyplynulo, že kraje mají dostatek atraktivních míst, na kterých by mohly cestovní ruch postavit. Bohužel ale nemají kvalitní zázemí pro jeho rozvoj,“ říká Ivo Miksa z GUARANT International. Z diskusí na workshopech v Ústí nad Labem i Pardubicích vyplynulo, že největší překážkou rozvoje cestovního ruchu je zejména nevyhovující dopravní infrastruktura a špatná informovanost o atraktivitách. Mezi největší atraktivity Ústeckého kraje řadili diskutující například Českosaské Švýcarsko, Labské pískovce, Hřensko, Střekov, víno Žernosecký Mopr a pivo Zlatopramen Krásné Březno. Pardubičtí účastníci workshopu se shodli na tom, že by měl být cestovní ruch postaven hlavně na sportu. Pardubice a Pardubický kraj je podle nich spojen zejména s Velkou Pardubickou, Labskými cyklostezkami pro rodiny s dětmi, motoristickou soutěží Zlatá přilba, tenisovým Junior Cupem, šachovlkými turnaji nebo Pardubickým perníkem. 

GUARANT International pořádá workshopy pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci projektu Event marketing v cestovním ruchu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Tento projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

V roce 2007 společnost GUARANT workshopy zrealizoval  v Ústí nad Labem a Pardubicích, letos se po Přerově (15.1.) budou konat ještě v Brně (19.2.) a v Českém Krumlově (18.3.).  Během dvou zrealizovaných workshopů byla proškolena již čtyřicítka odborníků. Celkem má být proškoleno nejméně 100 odborníků a zájemců o problematiku oboru.


* Pozn.: MICE akce =M  meetings (setkání),I  incentives (firemní akce),C conventions (konference, kongresy), E events (akce). 

Informace pro média:

GUARANT International spol. s r.o.  vznikl v roce 1991 v Praze. Má rozsáhlé zkušenosti v přípravě   a organizaci malých i velkých, národních i mezinárodních konferencí. Se svým týmem 30 profesionálů organizuje každoročně více než 100 akcí. Patří mezi vedoucí organizátory kongresových a konferenčních služeb v České republice. Obchodní zastoupení má kromě Prahy také v Bratislavě a v Moskvě. Postavení firmy  v evropském kontextu potvrdil žebříček Top 10 PCO otištěný britském C+MW, kde v konkurenci s předními světovými organizátory se GUARANT International umístil na třetím místě v počtu účastníků kongresů za posledních šest let.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz