Prevahu nezávislých členov má po doplnení stavu predstavenstvo skupiny Pioneer Investments

Skupina Pioneer Global Asset Management (PGAM) na valnom zhromaždení konanom 22. januára 2014 doplnila predstavenstvo o deviateho člena. Stal sa ním Robert Glauber, niekdajší predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti NASD (teraz FINRA) a súčasný predseda predstavenstva poisťovacej spoločnosti XL Group Plc a Northeast Bancorp. V predstavenstve tak po novom zasadne dovedna päť nezávislých odborníkov, čo je väčšina.

Je mi cťou, že môžem v najvyššom orgáne našej skupiny privítať takého vysoko rešpektovaného odborníka, akým je Robert Glauber,“ komentoval Sandro Pierri, CEO Pioneer Investments. „S postupujúcim rokom 2014 budú rozsiahle medzinárodné skúsenosti a postrehy všetkých našich vysokokvalifikovaných nezávislých členov neoceniteľné. Ich rady, podpora a vedenie budú potrebné na dosiahnutie našich cieľov v rámci strategického plánu. Vítame tiež predsedníctvo Rogera Yatesa a tešíme sa na pokračujúci rast našej skupiny,“ dodal.

Roger Yates, bývalý CEO investičnej skupiny Pioneer Investments, ktorý bol do funkcie predsedu predstavenstva menovaný na jar minulého roka, na svoje pôsobenie v novej pozícii povedal: „So skupinou Pioneer Investments som bol v úzkom spojení niekoľko rokov počas svojho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa a mal som tak možnosť sledovať úspešné plnenie strategických cieľov. Som potešený, že ako člen predstavenstva som mohol sledovať vynikajúce výsledky skupiny dosiahnuté v roku 2013 pod vedením Sandra Pierriho. Predsedať najvyššiemu orgánu skupiny Pioneer v tejto kľúčovej fáze jej rastu považujem za skvelú príležitosť.“

Výkonní členovia predstavenstva PGAM:

• Roger Yates, predseda predstavenstva Pioneer Investments,
• Sandro Pierri, generálny riaditeľ Pioneer Investments,
• Giordano Lombardo, CIO Pioneer Investments a námestník generálneho riaditeľa Pioneer Investments,
• Marina Natale, CFO UniCredit.

Členovia predstavenstva PGAM s poradným hlasom:

• Axel Borsch – Supan, riaditeľ Centra pre ekonomiku starnutia (MEA) na Inštitúte Maxa Plancka pre sociálne práva a sociálnu politiku v Mníchove a profesor Technickej univerzity v Mníchove,
• Claude Kremer, zakladajúci partner právnickej kancelárie Arendt & Medernach, bývalý predseda predstavenstva Asociácie pre odvetvie fondov v Luxembursku (ALFI) v rokoch 2007 – 2011, bývalý prezident Asociácie európskych fondov a správy aktív (EFAMA) v rokoch 2011 – 2013,
 Alessandro Leipold, bývalý zastupujúci riaditeľ európskej sekcie Medzinárodného menového fondu (IMF), kde vykonával veľa seniorských manažérskych úloh (1982 – 2008), súčasný vedúci ekonóm expertnej skupiny Lisabonská rada so sídlom v Bruseli,
• Antonio Vegezzi, súčasný nezávislý riaditeľ banky Mirabaud & Cie a hosťujúci profesor na Ženevskej univerzite a na univerzite USI v Lugane,
• Robert Glauber, bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti NASD (teraz FINRA) – regulátora súkromného sektora amerického trhu cenných papierov, súčasný predseda predstavenstva poisťovacej spoločnosti XL Group Plc a Northeast Bancorp.

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund.
V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.
Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.
Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 171,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz