Převahu nezávislých členů má po doplnění stavu představenstvo skupiny Pioneer Investments

Skupina Pioneer Global Asset Management (PGAM) na valné hromadě konané 22. ledna 2014 doplnila představenstvo o devátého člena. Stal se jím Robert Glauber, někdejší předseda představenstva a generální ředitel společnosti NASD (nyní FINRA) a současný předseda představenstva pojišťovací společnosti XL Group Plc a Northeast Bancorp. V představenstvu tak nově zasedne celkem pět nezávislých odborníků, což je většina.

 „Je mi ctí, že mohu v nejvyšším orgánu naší skupiny přivítat tak vysoce respektovaného odborníka jakým je Robert Glauber,“ komentoval Sandro Pierri, CEO Pioneer Investments. „S postupujícím rokem 2014 budou rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a postřehy všech našich vysoce kvalifikovaných nezávislých členů neocenitelné. Jejich rady, podpora a vedení budou potřebné pro dosažení našich cílů v rámci strategického plánu. Vítáme také předsednictví Rogera Yatese a těšíme se na pokračující růst naší skupiny,“ dodal.

Roger Yates, bývalý CEO investiční skupiny Pioneer Investments, který byl do funkce předsedy představenstva jmenován na jaře loňského roku, ke svému působení v nové pozici řekl: „Se skupinou Pioneer Investments jsem byl v úzkém spojení po několik let během svého působení ve funkci generálního ředitele a měl jsem tak možnost sledovat úspěšné plnění strategických cílů. Jsem potěšen, že jako člen představenstva jsem mohl sledovat vynikající výsledky skupiny dosažené v roce 2013 pod vedením Sandra Pierriho. Předsedat nejvyššímu orgánu skupiny Pioneer v této klíčové fázi jejího růstu považuji za skvělou příležitost.“

Výkonní členové představenstva PGAM:

• Roger Yates, předseda představenstva Pioneer Investments,
• Sandro Pierri, generální ředitel Pioneer Investments,
• Giordano Lombardo, CIO Pioneer Investments a náměstek generálního ředitele Pioneer Investments,
• Marina Natale, CFO UniCredit.

Členové představenstva PGAM s poradním hlasem:

 Axel Börsch-Supan, ředitel Centra pro ekonomiku stárnutí (MEA) na Institutu Maxe Plancka pro sociální práva a sociální politiku v Mnichově a profesor Technické univerzity v Mnichově,
• Claude Kremer, zakládající partner právnické kanceláře Arendt & Medernach, bývalý předseda představenstva Asociace pro odvětví fondů v Lucembursku (ALFI) v letech 2007–2011, bývalý prezident Asociace evropských fondů a správy aktiv (EFAMA) v letech 2011–2013,
• Alessandro Leipold, bývalý zastupující ředitel evropské sekce Mezinárodního měnového fondu (IMF), kde vykonával řadu seniorských manažerských rolí (1982–2008), současný vedoucí ekonom expertní skupiny Lisabonská rada se sídlem v Bruselu,
• Antonio Vegezzi, současný nezávislý ředitel banky Mirabaud & Cie a hostující profesor na Ženevské univerzitě a na univerzitě USI v Luganu,
• Robert Glauber, bývalý předseda představenstva a generální ředitel společnosti NASD (nyní FINRA) - regulátora soukromého sektoru amerického  trhu cenných papírů, současný předseda představenstva pojišťovací společnosti XL Group Plc a Northeast Bancorp.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.
Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.
Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 171,4 miliard EUR (k 31. 12. 2013). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.


 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz