Přijde další uvolnění úrokových sazeb?

Východisko: Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl sezónně očištěný HDP ve 2Q08 mezikvartálně o 0,9 % a v meziročním vyjádření růst zpomalil z revidovaných 5,1 % na 4,5 %, při zachováním růstu zaměstnanosti meziročně o 1,8 %. Jedná se zatím o hrubý odhad bez detailní struktury poptávkové a nabídkové strany. Přesto lze z dílčích údajů odvodit, že výrazně slabého růstu dosáhla nejen soukromá spotřeba, ale i investiční poptávka, což se projevilo především oslabením investičních dovozů a s tím spojenou iluzí vyššího příspěvku k růstu HDP z titulu zlepšení bilance zahraničního obchodu. Domácí růst přidusila oslabující zahraniční poptávka, předchozí nadměrné posilování koruny a vysoká inflace v první polovině roku, která významně přibrzdila reálný růst mezd, a tím i soukromé spotřeby. Revize 1Q08 dolů, společně s případným pokračujícího zpomalování ekonomického růstu i v následujících čtvrtletích, by se mohlo projevit zpomalením letošního celoročního růstu z loňských 6,6 % až na 4,3 %.

Východisko: Meziroční růst cen průmyslových výrobců v červenci mírně zpomalil z 5,3 % na 5,2 % při pokračujícím silném meziročním růstu cen energetických surovin (koksu, ropných výrobků) a potravin. Zpomalení zaznamenaly i ceny zemědělských výrobců, i když díky předchozímu prudkému zvýšení základny z listopadu/prosince minulého roku si nadále udržely ceny potravin velmi vysokou meziroční dynamiku (z 25,4 % na 21,4 %).

Analytik Vojtěch Benda: Slabší růst HDP a zpomalování dynamiky cen zemědělských a průmyslových výrobců zvýšily pravděpodobnost dalšího uvolnění úrokových sazeb do konce letošního roku. Pro další rozhodování bankovní rady ČNB bude klíčovou roli hrát s největší pravděpodobností vývoj devizového kurzu, ale značná pozornost bude věnována také makroekonomickým číslům o vývoji mezd ve 2Q (zveřejněno 27. 8.), resp. srpnové inflaci. Kurz CZK k EUR po dnešních číslech DHP a PPI oslabil z ranních 24,105 nad 24,300 EUR/CZK. Oslabení koruny k 25 EUR/CZK by však případné argumenty pro další snížení úrokových sazeb pravděpodobně otupilo.

Východisko: Předběžný odhad Eurostatu potvrdil mezikvartální pokles reálného HDP eurozóny o 0,2 %, což odpovídá zpomalení meziročního růstu z předchozích 2,1 % na 1,5 % (tzn. v souladu s konsensem trhu). K poklesu stáhly agregát eurozóny především nižší HDP třech největších států EU15, tj. Německa (kvartální pokles o 0,5 %), Francie a Itálie (obě měly HDP o 0,3 % nižší než v 1Q08).

Analytik Vojtěch Benda: Za celé 1H08 rostl HDP pouze o 1 %, tzn. pod dlouhodobým trendem. Předstihové ukazatele navíc signalizují další zpomalení meziročního růstu ve 2H08. Naše prognóza nicméně počítá s obnovením slabého mezikvartálního růstu HDP ve 3Q08, technická recese (tzn. pokles HDP dva kvartály po sobě) tedy zatím nehrozí. Politika ECB však – i přes slabý výkon ekonomiky – nadále zůstane opatrná vůči inflačním rizikům vyplývajícím z případné mzdově-inflační spirály.

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz