Přijďte každý čtvrtek za Liškou do VolksbankShopu

Praha, 8. března 2007 – Od začátku března nabízejí finanční poradci Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) každý čtvrtek stavební spoření přímo ve VolksbankShopech umístěných v obchodních domech Kaufland. Akce „Čtvrtky s Liškou v Kauflandu“ navazuje na prosincovou pilotní akci „Dny s Liškou v Kauflandu“. Cílem je nadále aktivně rozvíjet spolupráci s ČMSS a nabízet klientům VolksbankShopů produkt, o který mají zájem.

„Prosincové „Dny s Liškou v Kauflandu“ se osvědčily. Klienti projevili o stavební spoření zájem, proto jsme se rozhodli v této aktivitě pokračovat i nadále,“ říká Ing. Petr Žibřid, ředitel Marketing & Communication Volksbank CZ.

Zástupci Českomoravské stavební spořitelny budou nabízet stavební spoření ve všech VolksbankShopech pravidelně každý čtvrtek vždy od 14 do 18 hodin.

Cílem této akce je seznámit klienty VolksbankShopů s produktem, který by jinak museli hledat na pobočkách ČMSS. Zájemci mohou při sjednání stavebního spoření využít řadu výhod – uložením peněz na účet stavebního spoření své úspory výhodně zhodnotí a navíc získají od státu příspěvek až        3 000 Kč.

První VolksbankShop byl otevřen v září 2006. VolksbankShop je prodejním místem banky, které nabízí vybrané produkty za velmi výhodných podmínek. VolksbankShopy jsou otevřeny 7 dní v týdnu od 8 do 20 hodin, tedy 12 hodin každý den. Navíc bankomaty a Infoterminály pro tisk výpisů z účtu jsou klientům k dispozici po celou otevírací dobu Kauflandu.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Na českém bankovním trhu působí Volksbank od roku 1993. Od 1. ledna 1997 již jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (
www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině – činila v listopadu roku 2006 6,1 miliardy EUR. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 mld. EUR.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb ještě významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. V současné době má Volksbank CZ 38 obchodních míst.

VolksbankShop
První VolksbankShop byl otevřen v září 2006. Koncept těchto prodejních míst byl vyvinut v České republice pro český trh. Hlavním posláním VolksbankShopů je být na místě, kde lidé řeší své každodenní potřeby – k nimž nákupy zcela jistě patří – a nabídnout jim tak pohodlný a dosažitelný servis bankovních služeb. Volksbank CZ je ve střední Evropě jedinou bankou, která s konkrétním retailovým obchodníkem – Kauflandem – rozběhla program tohoto druhu.

VolksbankShop nabízí zdarma nový typ produktového balíčku tzv. Aktiv konto obsahující běžný účet, platební kartu, kontokorentní úvěr a internetové bankovnictví. Dále si zde mohou klienti zažádat o spotřebitelské úvěry, zřídit cestovní a úrazové pojištění od Victoria-Volksbanken pojiš?ovny, penzijní připojištění od Winterthur a stavební spoření Českomoravské stavební spořitelny.

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. spolupracuje s Volksbank CZ, a.s. v oblasti produktů stavebního spoření. ČMSS patří podle bilanční sumy, počtu klientů, obchodních i ekonomických výsledků mezi největší a nejúspěšnější banky v České republice. Bilanční suma k 30. 9. 2006 činila 130 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 9,4 %. Hospodářský výsledek činil k 30. 9.2006 720 379 tis. Kč.

Kontakty:
Stance Communications, s.r.o.
Dana Řezníková
Account Director 
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809, 602 141 313
E-mail: dana.reznikova@stance.cz
www.stance.cz

Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Vilímová

tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
tel.: 543 525 240
E-mail: vilimova.lucie@volksbank.cz
www.volksbank.cz