Pro 82 % Čechů je důležité, jestli se firma chová podle zásad společenské odpovědnosti


Převážná většina Čechů hledí na to, jak se firma chová ke svým zaměstnancům (93 %), zákazníkům (92 %) a dodavatelům či obchodním partnerům (85 %). Vysokou důležitost přiřazuje i odpovědnosti k životnímu prostředí (88 %) či sociálně znevýhodněným občanům (72 %). Naopak sponzorské aktivity firmy považuje za podstatné pouze necelá polovina dotázaných.

„Elementární slušnost, etika a serióznost byly vedle odpovědnosti k zaměstnancům také nejčastěji spontánně uváděnými odpověďmi na otázku, v čem tkví společenská odpovědnost firem,“ uvedl Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod a marketing GfK Czech. „Tyto hodnoty jmenovala zhruba třetina respondentů, což vypovídá o poměrně vysokém povědomí o obsahu pojmu společenská odpovědnost,“ dodal Jaroslav Jíra.

Grafické zpracování odpovědí respondentů na otázku, "Je důležité, jestli se firma chová dle zásad společenské odpovědnosti?", můžete vidět zde.

Ze spontánních odpovědí je zřetelně patrné, že společenskou odpovědnost firem si obyvatelé nespojují pouze s podporou charity nebo sponzoringem – ty bez nápovědy uváděla necelá 2 % oslovených. Výrazně více deklarují orientaci na základní etické hodnoty.

Spontánní odpovědi na otázku, v čem tkví společenská odpovědnost firmy, můžete vidět zde.

Zjištěné závěry jsou v souladu s obecně vysokou mírou solidarity, kterou obyvatelé České republiky vykazují. „Češi mají poměrně jasno, jak by se firmy měly chovat a odráží se to i v jejich ochotě prospěšné aktivity firem podporovat,“ upřesňuje Jaroslav Jíra. „Firmy, které se snaží jednat odpovědně, by měly tyto závěry zohlednit nejen při přípravě konkrétních prospěšných projektů, ale i v celkové komunikaci se zákazníky,“ dodává Jaroslav Jíra.

Více než polovina (55 %) respondentů dala někdy přednost nějakému produktu proto, že část výtěžku z prodeje byla věnována na společensky prospěšnou věc. Většinou se jednalo o ženy (63 %), muži tak činí ve 47 % případů. Svou roli zde hraje také vzdělání – spíše tento produkt upřednostní vysokoškoláci (66 %) nebo středoškoláci (65 %).

Téměř polovina respondentů by nějaký produkt upřednostnila, pokud by část z jeho výtěžku šla na charitu, a to i přesto, že by byl dražší. Opět by se jednalo zejména o ženy (57 %), muži by jej koupili v 41 procentech případů. Produkt by zakoupili zejména lidé s vysokoškolským (63 %) nebo středoškolským (59 %) vzděláním. V případě, že by museli volit ze dvou produktů stejné cenové kategorie, dalo by takovému produktu přednost 77 procent respondentů. Ženy v 81 procentech a muži v 72 procentech případů.

Informace o výzkumu

Výzkum realizovala společnost GfK Czech na vlastní náklady v červenci 2010 na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů ve věku 15 až 79 let formou osobního dotazování (CAPI).

Informace pro média:


Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group


GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2009 dosáhly tržby GfK Group 1,16 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze ke staženíverze pro tisk