Pro dvě třetiny žen a polovinu mužů je rodina zásadní, zároveň si však chtějí zachovat svůj nezávislý prostor

Pokud se muž a žena sblíží natolik, že plánují společnou budoucnost, stávají se předmětem jejich diskusí i důležitá témata týkající se domova, společných rozhodnutí nebo plánů na založení rodiny. Agentura Náhoda se v rozsáhlém dotazování ptala svých klientů i na tyto oblasti. 87 % žen a 83 % svobodných mužů uvedlo, že v páru mají oba dva rozhodovat společně. Polovina žen vnímá domov jako oázu klidu a bezpečí a ženy také daleko častěji uvádějí, že v rámci zařízení domácnosti preferují pěkné věci. Muži oproti tomu deklarují menší náročnost na vybavení domácnosti a domov vnímají jako prostředí, kam se rádi vracejí, ale které je spíše o lidech. Pro tři čtvrtiny žen je rodina zásadní, ale také je pro ně důležité zachovat si svůj vlastní prostor. Více mužů (34 %) než žen (20 %) bere rodinu jako zásadní součást života, v jejímž rámci tráví s partnerem i volný čas.

Seznamovací agentura Náhoda zpracovala 1 600 kompletních dotazníků svých klientů, nezadaných mužů a žen. Dotazovala se jich mimo jiné i na postoje k partnerskému soužití nebo na názor na založení rodiny. „Pokud se pár ve svých diskusích dostane k tématům společné domácnosti, založení rodiny nebo výchovy dětí, jde většinou již o dost vážnou známost,“ říká Veronika Vinterová, majitelka agentury a autorka její koncepce péče o zákazníka. „Jedná se o důležitá témata, a tak by ve většině otázek měla mezi partnery panovat shoda. Pokud je jeden z partnerů zvyklý rozhodovat o všem sám a plánuje tento model přenést i do partnerského vztahu, jeho demokraticky smýšlející protějšek se bude cítit odstrčen, protože bude očekávat, minimálně v případě důležitých rozhodnutí, společnou diskusi,“ doplňuje. I přesto, že se většina dotazovaných mužů (83 %) a žen (87 %) shoduje v tom, že by pár měl rozhodovat o všem společně, asi jeden z deseti dotazovaných, o něco častěji pak muži, by chtěl mít v zásadních věcech podstatný vliv.

Domov vnímá asi většina z nás jako své útočiště, kde potkává své nejbližší, čerpá pocit bezpečí a relaxuje. Muži častěji (55 %) než ženy (44 %) chápou domov jako prostředí, které utvářejí spíše lidé než samotný prostor. Jsou také méně nároční na komfort a vybavení domácnosti. Oproti tomu ženy ze své podstaty milují vše pěkné, a tak se snaží si i domácnost přizpůsobovat z pohledu estetiky tak, aby se v ní cítily dobře. Polovina dotazovaných žen vnímá domov jako oázu klidu a bezpečí a 59 % žen se doma rádo obklopuje pěknými věcmi. „S ohledem na předchozí informace je tak trochu s podivem, že mezi oběma skupinami panuje vzácná shoda, pokud dojde na udržování pořádku doma,“ komentuje Veronika Vinterová a dodává: „Zhruba polovina mužů a žen uvádí, že s dodržováním pořádku se to nesmí přehánět, což v praxi znamená asi to, že neumyté nádobí od snídaně občas vydrží i do příchodu z práce nebo že tričko pohozené tam, kam nepatří, partner přejde bez zbytečných komentářů. Další asi čtvrtina dotazovaných dává přednost organizovanému nepořádku a téměř shodně asi pětina mužů a žen má ráda pořádek a domov tak říkajíc ´jako ze škatulky´“.

Pokud se dostaneme k otázkám založení rodiny, tři čtvrtiny dotazovaných se shodují na demokratické výchově. Jen 7 % upřednostňuje autoritativní a 3 % liberální výchovu. Založení rodiny s novým partnerem se nebrání zhruba polovina respondentů, z toho každý desátý zastává názor, že čím více dětí, tím lépe. 20 % žen a 29 % mužů pak s dalším potomkem souhlasí, ale později. Stávající počet vlastních dětí stačí 29 % žen a 17 % mužů. „V této otázce je určitě rozhodující faktor věku obou partnerů a to, zda již mají vlastní děti z předchozích vztahů. Je logické, že založení rodiny se budou méně bránit mladší ročníky svobodných mužů a žen, kteří si rodičovskou roli ještě nevyzkoušeli. I když i pro řadu mužů a žen středního věku je představa společného potomka s novým partnerem lákavá. Vlastní děti mají již odrostlé a miminko berou jako naplnění svého nového vztahu,“ uzavírá Veronika Vinterová.

Informace pro média:

Náhoda
Seznamovací agentura Náhoda vstoupila na trh v roce 2011 s jasnou myšlenkou. Je přesvědčena, že nalezení životního partnera nelze ani v dnešní době omezit na neosobní elektronické služby. Svým klientům poskytuje mimořádný servis osobních konzultací, které vedou k ujasnění jejich představ o budoucím vztahu. Nabízí odborné služby spojené s rozvojem osobnosti klienta z oblasti psychologie, koučování, fyzioterapie či změny image. Navíc se zaměřuje na individuální vyhledávání partnera z vlastní databáze či mimo ni a to vše se zárukou vysoké profesionality a absolutní diskrétnosti. Může pomoci i při následném vedení křehkého vztahu formou partnerského a manželského poradenství. Cílem Náhody je, aby každý klient odhalil své skutečné já, dobře se cítil a vyšel spolu s ní vstříc svému životnímu partnerovi.
www.nahoda.com

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz