Problémy eurozóny zaujímajú aj študentov trnavského gymnázia


Trnavské Gymnázium Angely Merici v druhom novembrovom týždni privítalo odborníkov z investičnej skupiny Pioneer Investments SR a sprostredkovateľskej spoločnosti Partners Group SK v rámci projektu Finančnej akadémie. Zaujímavému výkladu zo sveta financií tentokrát prihliadalo takmer štyridsať študentov druhých a tretích ročníkov. Tí sa najviac zaujímali o aktuálne dianie na finančných trhoch, najmä o zložitú situáciu v Grécku a v eurozóne.

"V Trnave sme s projektom Finančnej akadémie boli aj minulý školský rok a opäť sa nám potvrdilo, že tamojší študenti sú veľmi nadaní a zvedaví. Dianie okolo nich ich nenecháva chladnými. Zaujímajú sa o to ako vznikla súčasná dlhová kríza, o prípadný rozpad eurozóny ako aj o to, ako by oni sami mali investovať," uviedol Miroslav Ovčarik, Country Manager skupiny Pioneer Investments v SR. "Na začiatku každej prednášky študenti vypĺňajú krátky dotazník. Z neho vyplynulo, že trnavskí študenti by najčastejšie investovali do nehnuteľností, zlata a akcií. Mnohí z nich by si odložili peniaze aj do banky," dodal.

Spolu s Miroslavom Ovčarikom študentom prednášal aj Andrej Šarmír - Team Manager zo sprostredkovateľskej spoločnosti Partners Group SK, ktorá na projekte dlhodobo spolupracuje a formou praktických poznatkov prispieva k zvyšovaniu finančnej gramotnosti mladých ľudí. Počas prednášky experti poslucháčom vysvetlili, ako fungujú finančné trhy, a popísali základy investovania a finančného plánovania.

Pioneer Investments realizuje vzdelávací projekt Finančnej akadémie pre študentov v ČR a SR už piaty rok. Investiční odborníci mesačne navštívia 2 – 3 školy v rámci Slovenskej aj Českej republiky. Do projektu, ktorý je pre školy úplne bezplatný, sa zapájajú zamestnanci spoločnosti, aj širší management.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments
je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. septembru 2011 aktíva v hodnote viac ako 164,943 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk