Proč selhala první vlna Business Intelligence? Odpověď přinese konference společnosti Anywhere

PRAHA, 12. srpna 2009 —  Společnost Anywhere s.r.o., poskytovatel softwarových řešení a konzultačních služeb v oblasti IT, uspořádá dne 24. 9. 2009 odbornou konferenci s názvem „Proč selhala první vlna Business Intelligence?“. Účastníci bezplatné konference se koncem září v pražském hotelu Don Giovanni dozvědí nejnovější trendy z oblasti Business Intelligence (BI) a své prezentace, produkty a řešení představí kromě Anywhere také další partneři konference.

Na prestižní konferenci se sejdou technologičtí odborníci, kteří se budou věnovat technologickému a obchodnímu vývoji v oblasti BI. Experti společnosti Anywhere, ale i zástupci partnerských společností, představí nejmodernější technologie, které pomáhají k snazšímu dosažení obchodních cílů. Zodpoví však také otázky jako například, jak se liší vnitřní architektura současných BI nástrojů oproti technologiím předchozí generace datových skladů a proč mají tyto změny tak velký význam. Také návštěvníkům objasní, v čem jsou specifické projekty datových skladů, jakou vyžadují metodiku a postupy, aby nedocházelo k jejich selhání. Seznámí účastníky konference s největšími riziky datových skladů a jak jim předcházet. Uživatelé ze státní správy a bankovního sektoru pak přinesou pohled z druhé strany barikády a budou hovořit o svých zkušenostech s nástroji BI.

„Ve stávajících informačních systémech společností je uloženo značné množství údajů důležitých pro řízení a chod podniku. Tato data však mnohdy nejsou v odpovídající formě předávána řídícím pracovníkům, aby je mohli dále analyzovat a na jejich základě přijímat strategická rozhodnutí o budoucím vývoji organizace. Řešením tohoto stavu může být nasazení výkonných analytických a reportovacích nástrojů souhrnně označovaných Business Intelligence, které uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledů nezávisle na způsobu a místě jejich uložení,“ říká Jiří Ptáček, Professional Services Director společnosti Anywhere, a dodává: „Aplikace Business Intelligence pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblastí podnikového řízení, tj. prodeje, nákupu, marketingu, finančního řízení, controllingu, majetku, řízení lidských zdrojů, výroby, IS/IT a mnoha dalších. Právě těmto tématům se bude věnovat konference společnosti Anywhere.“

Chcete-li se dozvědět více, stačí se zdarma zaregistrovat se na konferenci „Proč selhala první vlna Business Intelligence?“, kterou pořádá společnost Anywhere s.r.o., ve spolupráci s partnery Sybase, Oksystem, Globtech, Asseco Czech Republic a SPSS.

Akce se bude konat 24. 9. 2009 v hotelu Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3 od 9.00 hod. V případě zájmu je možné se bezplatně zaregistrovat pomocí emailu marketing@anywhere.cz nebo telefonicky na čísle 224 310 808.

Informace pro média:

Anywhere s.r.o. je konzultační společnost dodávající služby a softwarová řešení. Anywhere je předním dodavatelem informačních technologií a služeb v oblastech Business Intelligence, datových skladů, správy a monitoringu databází, vývoje, mobilních a enterprise architecture řešení

Další informace o společnosti Anywhere najdete na www.anywhere.cz .

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Petr Pluháček
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: petr.pluhacek@stance.cz