Procesy v OKINu pod vedením Luďka Fajgary

Jako manažer projektových týmů nastoupil do společnosti OKIN GROUP, a. s. Luděk Fajgara (43). Jeho úkolem je kromě řízení projektových týmů také komplexní analýza firemních procesů, jejich optimalizace a následné uplatnění principů procesního managementu do každodenního chodu společnosti.

„Mým hlavním cílem bude dokončit přechod OKIN GROUP na procesně řízenou firmu,“ uvádí Fajgara a dodává: „Tento úkol chápu především jako velikou výzvu a příležitost k uplatnění svých zkušeností.“ Ve výsledku se bude Fajgara významnou měrou podílet na vývoji systému pro efektivnější řízení celého holdingu OKIN GROUP.

Jako projektový manažer působil na mnoha významných projektech, například pro společnosti Deutsche Telekom, T-Mobile PL, TV Nova či pro orgány státní správy. Luděk Fajgara vystudoval Technickou univerzitu v Ostravě, obor Informační technologie a získal titul PMP na Project Management Institute.

Praha 23. 4. 2008

Informace pro média:

O společnosti OKIN GROUP, a. s.

OKIN GROUP je přední česká outsourcingová společnost poskytující podpůrné služby pro podniky. Na českém trhu působí již patnáctým rokem. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Dále pak pod značkou OKIN OUTSOURCING zajiš?uje služby v oblasti business process outsourcing (BPO).
V současnosti má OKIN GROUP přes 1000 zaměstnanců, působí v ČR, na Slovensku a na Ukrajině. V oblasti facility managementu obsluhuje desítky administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center a prostřednictvím společného podniku se skupinou RPG Real Estate také více než 44 tisíc bytů v Moravskoslezském kraji.
www.okin.eu

Pro více informací kontaktujte:
OKIN GROUP,a.s
Jan Hykel
Marketing Manager
Tel.: +420 602 795 548
E-mail: jan.hykel@okin.eu
verze pro tiskverze pro tisk