Profesor Mojmír Povolný na autogramiádě v kavárně knihkupectví Academia

Praha, 7. května 2007 – Knihu Zápas o lidská práva - Rada svobodného Československa a helsinský proces 2. května 2007 za účasti přátel a čtenářů podepisoval autor Mojmír Povolný (85). Autogramiády, která se nesla v přátelském duchu, se mimo jiné zúčastnil poslední žijící člen Národního shromáždění Josef Lesák.

„Jako červená nit dějinami západní civilizace se vine zápas o základní svobody a lidská práva již od konce 18. století,“ přibližuje námět knihy její autor a dodává: „Poslední fáze tohoto zápasu se odehrála po druhé světové válce v historickém střetu mezi západními demokraciemi a sovětským blokem. A právě na toto období jsem se ve své knize zaměřil.“

Živým důkazem událostí popisovaných v knize je právě Josef Lesák. Ten v revolučních dnech roku 1948 vedl studenty na Pražský hrad za prezidentem Edvardem Benešem, chtěje ho tak podpořit v rozhodnutí odmítnout pověřit sestavením vlády Klementa Gottwalda. Protestující však byli rozehnáni výstřely a Lesák potrestán dvaceti devíti lety těžkého žaláře a fáral v dolech. Znovu se stal poslance až v období Pražského jara. „Můj život je ukázkou toho, jaký mohl být život Mojmíra Povolného, kdyby v roce 1948 neemigroval,“ řekl u příležitosti autogramiády Josef Lesák. „Jsem však rád, že se k odchodu rozhodl. Jeho práce v zahraničí je důkazem toho, že to bylo správné rozhodnutí jak pro něj, tak i pro celou naši republiku.“

Mojmír Povolný sleduje sovětskou taktiku od roku 1966 až po Helsinskou konferenci a účast Rady svobodného Československa, která formulovala strategii  československého exilu. Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) a její Závěrečný akt podepsaný v Helsinkách 1. srpna 1975 měl rozhodný vliv na disidentská hnutí v komunistických státech střední a východní Evropy a svou roli v něm sehráli také exulanti z těchto zemí.

O autorovi:
Mojmír Povolný je emeritním profesorem politických věd na Lawrence University ve Wisconsinu. Je také dlouholetým předsedou Rady svobodného Československa, která se z USA zasazovala o návrat demokracie do tehdy komunistického Československa. Je spoluzakladatelem Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně a Centra pro exilová studia Palackého univerzity v Olomouci. V roce 1995 obdržel od Václava Havla Řád T. G. Masaryka. Působí jako předseda Rady vzájemnosti Čechů a Slováků, která je jednou ze sedmi členských organizací BBLA v New Yorku.

Kontakt:
Stance Communications, s.r.o.
Dana Řezníková

Account Director
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809, 602 141 313
E-mail: dana.reznikova@stance.cz     
www.stance.cz

Informace pro média:

V roce 1892 byla založena BBLA - Bohemian Benevolent and Literary Association. Jednalo se o český krajanský spolek, jenž zastřešoval více jak 80 jednotlivých sdružení a který postavil a přes sto let provozovall Českou národní budovu na Manhattanu. Dnes je členy BBLA celkem osm spolků: American Fund For Czechoslovak Relief, Inc. (AFCR), Association of Free Czechoslovak Sportsmen in New York State, Inc., Czech and Slovak Solidarity Council, Czechoslovak Society of America - Lodge Queensdale, No. 422, Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, Dvorak American Heritage Association, Sokol New York a jako přidružený člen spolek Friends of Czechoslovak Center.

Česká národní budova v New Yorku byla srdcem činnosti Čechů ve Spojených státech již od svého vzniku v roce 1896. Organizace BBLA ji v roce 2001 darovala České republice a usiluje o to, aby se opět stala mostem mezi Čechy žijícími ve staré a nové vlasti.

 

verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk