Prognóza vývoje HDP


Východisko: ČSÚ zredukoval svůj původně zveřejněný předběžný odhad mezikvartálního růstu HDP ve 2Q09 z +0,3 % na +0,1 % (což však vzhledem k intervalu spolehlivosti čísel o HDP není až zas tak velký rozdíl). Naopak meziroční pokles se prohloubil z původních -4,9 % na -5,5 %. Za zmínku stojí také poměrně významná revize 1Q09 z původních -3,4 % na -4,5 %. Navíc došlo k redukci původně poměrně robustního růstu soukromé spotřeby v 1Q09 z 3 % na 1,8 %, což mnohem lépe odpovídá klesajícímu tempu reálných mezd a platů ve stejném období. Pokračující propad investic o více než 7 % v 1H09 není až zas tak překvapivý vzhledem k přetrvávající historicky nízké úrovni využití výrobních kapacit v posledních měsících.


Analytik Vojtěch Benda: Zatímco ve 2Q vytáhl HDP z černých čísel jednorázový efekt vyšších vývozů aut do zemí se zavedeným šrotovným, v následujících čtvrtletích na tento stimul domácí průmysl spoléhat nemůže. Nejen proto, že program šrotovného byl v Německu před pár dny již ukončen, ale hlavně proto, že prodeje nových aut v Německu se začaly již dříve tak jako tak opět propadat. Česká ekonomika teď nutně potřebuje nový impuls, který by zajistil trvalejší oživení ekonomické aktivity.

Po pravdě řečeno, detailní zkoumání vývoje HDP ve 2Q09 je pohled do zpětného zrcátka. Z hlediska vývoje v nejbližších čtvrtletích jsou nyní mnohem důležitější zprávy o červencovém oživení exportů v Německu. Německý vývoz, tažený především rostoucí poptávkou v asijských ekonomikách, dosáhl v červenci relativně svižného meziměsíčního tempa 2,3 % a příznivý vývoj nových zahraničních zakázek pro německé podniky naznačuje, že 3Q bude pro německou ekonomiku – po slabých předchozích čtvrtletích – mimořádně příznivé. Z dlouhodobých pozorování vyplývá, že české exporty kopírují spíše německé exporty (resp. vývozy z EU16), zatímco vazba na domácí poptávku v Německu (EU16) je poměrně slabá. Příznivý vývoj exportů průmyslových podniků u západního souseda tedy naznačuje, že česká ekonomika by se měla v následujících čtvrtletích svést na vlně rostoucí poptávky oživujících asijských ekonomik.

Brzdu domácího ekonomického růstu však představují spotřeba domácností a investiční poptávka. Nezaměstnanost v srpnu poskočila na 8,5 % a další růst směrem k 10 % do poloviny roku 2010 se jeví jako velmi pravděpodobný. Při předpokládaném zpomalení tempa reálné mzdy na 1 % v obou letech tedy objem reálných mezd a platů pravděpodobně poklesne a soukromá spotřeba dočasně překmitne do červených čísel. Z pohledu domácí investiční aktivity vidíme zatím spíše negativní faktory (oslabení přílivu přímých zahraničních, přísnější kreditní podmínky a využití kapacit na historickém minimu 75 %, tj. o 15 % nižší než před rokem), které se promítnou do pokračujícího poklesu výdajů na fixní investice v obou letech.

Shrnuto, sečteno: Pro letošní rok očekáváme pokles HDP o 4,4 %, zatímco pro příští rok malujeme mírný růst o 2 - 3 % (tj. optimističtější výhled než v případě ČNB nebo MF).

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:


Profil ING

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Eva Chlumová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 724 464 192
E-mail: eva.chlumova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz