Program „Proč je dobré něco nemít“ je šancí pro menší firmy a podnikatele

Praha, 4. 6. 2013 – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) ve spolupráci se společností Ness Technologies připravila pod názvem „Proč je dobré něco nemít“ program, který nejen jejím členům nabízí zdarma zajímavou možnost. Seriál sedmi on-line kurzů jim velmi srozumitelnou, populární formou od 4. června na webu www.amsp.cz představí možnosti cloudu a především jak využít jeho výhod pro malé a střední podnikání.

„V březnu jsme zveřejnili výsledky rozsáhlého průzkumu, ze kterého vyplynulo, že malé a střední firmy chtějí snižovat náklady na IT, ale nemají dost informací o konkrétních možnostech, jak toho dosáhnout,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR. „Cílem tohoto online projektu, který jsme připravili ve spolupráci se společností Ness, je představit nejen našim členům moderní technologie z pohledu konkrétních aplikací, které mohou využít pro své podnikání,“ dodává Eva Svobodová.

Seriál sedmi lekcí bude postupně velmi přehledně a na konkrétních příkladech ukazovat nejenom cloud a některé užitečné aplikace, ale také postupy, jak je nejlépe zavést do života. Určen je především společnostem, které nedisponují vlastními IT specialisty a je tak pro ně komplikovanější zvolit vhodné řešení pro jejich podnikání.

„Pro tuto spolupráci jsme se rozhodli, protože jsme přesvědčeni, že nejnovější informační technologie mohou významně podpořit malé a střední podnikání. Historicky platilo, že si tyto nástroje menší firmy a podnikatelé nemohli dovolit, to se s nástupem cloudu změnilo,“ vysvětluje Hana Součková, marketingová ředitelka Ness Technologies. „Všechno potřebné se podnikatelé dozvědí na zmíněném bezplatném semináři, který jsme připravili tak, že není potřeba žádná odborná znalost z oblasti IT. Ctíme tak naše firemní heslo, že ‚Svět nemusí být složitý‘,“ dodává Hana Součková.

Informace pro média:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky již od r. 2001. Úspěšně prosazuje základní myšlenky z Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce 2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních  nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem soutěže bankovních produktů "Zlatá koruna", soutěže "Štiky českého byznysu", Festivalu Česká inovace, ceny „Best Innovator“, či „Vizionáři“, "Exportní ceny DHL UNICREDIT", soutěže "Ocenění českých podnikatelek" či „Zákon roku“. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.Aktuálně zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů. www.amsp.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz