Program RYTMUS od Pioneer Investments ešte flexibilnejší


Začiatok roka odštartoval Pioneer Investments v SR s viacerými novinkami  v Programe pravidelného investovania RYTMUS. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí možnosť uzatvoriť si RYTMUS ako účelové sporenie na dôchodok a využiť daňové výhody s tým spojené. K súčasným trom portfóliám ďalej pribudli tri nové, opäť s rôznym rizikovým profilom.

Ďalšou praktickou novinkou pre klientov bude možnosť presunu doteraz zainvestovanej čiastky pri zmene portfólia. Taktiež sa zjednodušuje administratíva spojená s týmto produktom.

„Reagujeme tak na požiadavky klientov a distribútorov. Je v našom záujme, aby si produkt RYTMUS udržal status jedného z najflexibilnejších investičných produktov na slovenskom trhu,“ konštatuje Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR.

Program pravidelného investovania RYTMUS si môžu klienti na Slovensku uzatvoriť od roku 2006. Ide o životný investičný program obsahujúci modelové portfóliá odlíšené pomerom dynamicky a konzervatívne zameraných luxemburských fondov Pioneer. Portfóliá boli vytvorené tak, aby v súlade so zásadou rozkladania rizika pre klienta pokrývali investičné obdobia rôznych dĺžok.

Aktuálne tak  klienti majú možnosť voliť z nasledujúcich šiestich portfólií: Portfólio 1 - Konzervatívne, Portfólio 2 – Balancované,  Portfólio 3 – Dynamické, Portfólio 4 – Extra konzervatívne, Portfólio 5 – Balancované plus a Portfólio 6 – Superdynamické.

Program pravidelného investovania RYTMUS je klientom k dispozícii prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia, a.s. a distribučnej siete investičných sprostriedkovateľov.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments
je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. septembru 2009 aktíva v hodnote viac ako 172 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na základe ktorých poskytuje klientom a partnerom vhodnú investičnú stratégiu. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund – je štvrtý najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoc investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastný investičný proces metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadení rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje cez 2 300 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz