Prohlubování korupčního klimatu v České republice pokračuje


Výsledky výzkumu společnosti GfK Czech – korupce v ČR ve faktech a číslech

Praha, 8. března 2010 – Aktuální výzkum společnosti GfK Czech věnovaný korupčnímu klimatu v České republice ukazuje na pokračující posilování korupce ve všech hodnocených parametrech. Například úplatky považuje za běžnou součást života již 63 % lidí, tj. o 11 % více než před dvanácti lety, a k dávání úplatků se hlásí celých 41 % obyvatel. Rovněž aktuální míra korupce (hodnocení za posledních 12 měsíců) vzrostla oproti roku 2006 o 12 %. Celá třetina respondentů se ztotožňuje s heslem „Kdo chce vyžít, musí uplácet.“

„Míra tolerance veřejnosti ke korupčnímu chování koresponduje s prohlubováním celkového korupčního klimatu,“ uvedl Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod a marketing GfK Czech. „Lidé čím dál víc věří, že bez úplatků by ve státním aparátu nefungovalo ani to, co dnes ještě funguje. Jsou také přesvědčeni, že například veřejnou zakázku žádná firma bez úplatku nezíská. Takže se cítí donuceni uplácet, což dále vede k tomu, že korupci nejen omlouvají, ale dokonce považují za normální. Například korupci na municipální úrovni tolerují lidé o devět procentních bodů více, než v roce 2006. Začarovaný kruh se uzavírá,“ dodal Jaroslav Jíra.

Postoj občanů vůči korupci: apatie a beznaděj

Míra korupce vzrostla natolik, že lidé na boj s korupcí rezignovali. Tváří v tvář korupci jsou bezradní a řešení očekávají od státu. Zároveň však současné politické garnituře nevěří, že má zájem a vůli s korupcí bojovat. Celých 79 % lidí je přesvědčeno, že žijeme ve zkorumpovaném státě.

Jedinou mírně pozitivní zprávou, která z výzkumu vyplynula, je, že ochota obyvatel veřejně podpořit boj s korupcí (na základě nějakého podnětu, např. vyzvání k demonstraci), v průběhu let neklesá.

Informace pro média:

Informace o výzkumu

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat korupční klima v České republice v návaznosti na předchozí výzkumy. Výsledkem studie je současný stav i dynamika v postojích a názorech populace České republiky od roku 1998, včetně prognózy na příští tři roky. Výzkum provedla
společnost GfK Czech na vlastní náklady.

Skupina GfK v ČR


Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group


GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz