PROJEKT CENA HEJTMANA KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST BUDE REPREZENTOVAT ČESKO V CELOEVROPSKÉ SOUTĚŽI

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Generální ředitelství Evropské Komise pro podniky a průmysl udělily Moravskoslezskému kraji čestné uznání za projekt Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Projekt se umístil na druhém místě v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2014 v kategorii Cena za podporu podnikatelského ducha. Byl proto vybrán, aby reprezentoval Českou republiku v celoevropském klání, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny Evropskou komisí letos v říjnu v Neapoli. 


Zároveň s čestným uznáním obdržel hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák z ministerstva průmyslu a obchodu poděkování za iniciativu a úsilí, které vyvíjí pro zlepšování podnikatelského prostředí v České republice.


Cena za podporu podnikatelského ducha oceňuje celostátní, regionální nebo místní aktivity, které podporují podnikatelské myšlení a podnikatelskou kulturu zejména u mladých lidí a žen. Soutěž Evropské ceny za podporu podnikání vyhlašuje Evropská komise a oceňuje v ní nejúspěšnější projekty veřejné správy zaměřené na podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě.


„Čestné uznání a možnost reprezentovat Českou republiku v Evropě mě samozřejmě velmi těší. Je důležité vyzdvihnout a poděkovat nejrůznějším podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj, pro občany něco navíc, než jim ukládá legislativa. To je podstata společenské odpovědnosti – poskytovat výrobky či služby svému okolí, a to podle standardů, které jdou nad rámec povinnosti. Jsem rád, že se letos do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost přihlásil rekordní počet soutěžících. Po loňských čtyřiatřiceti jsme vybírali vítěze ze šedesáti přihlášených. Jejich zájem je pro mě potvrzením, že nejsme k vlastní budoucnosti lhostejní. Jsem rád, že tento fakt ocenilo také ministerstvo a Evropská Komise pro podniky a průmysl,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.


Soutěž Cena hejtmana za společenskou odpovědnost se koná od roku 2008. Letos byla nově rozdělena do tří hlavních kategorií - podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále členily podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností. Zvláštní důraz byl kladen na udržení stávajících a tvorbu nových pracovních míst.


V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2013 zvítězilo město Kopřivnice, mezi ostatními obcemi si nejvyšší cenu stejně jako v loňském roce odnesly Otice. Z firem do padesáti zaměstnanců obsadila první místo společnost TELE DATA SYSTEM, s.r.o., v kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila společnost Kateřinská Hotel, s.r.o. Hotel Mercure Ostrava Center. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala společnost OSTROJ a.s. V nově zřízené kategorii „organizace veřejného sektoru“ získaly 1. místa občanské sdružení TRIANON (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba (podkategorie nad 50 zaměstnanců).

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz