Projev Romana Pospíšila 10. 10. 2008

Dámy a pánové,

po roce se opět společně scházíme, abychom ocenili skutečně výjimečného člověka, jakým bezesporu letošní laureát Ceny Jaroslava Seiferta je. Dramatika, básníka, esejistu, prozaika a bývalého prezidenta Václava Havla jistě nemusím více představovat. Je mi velkou ctí, že mohu v roli generálního partnera udílení Ceny Jaroslava Seiferta zastupovat finanční skupinu Pioneer Investments v České republice. Dnes mne to těší dvojnásob, neboť slavíme v této roli páté výročí.

Mluvit o zásluhách Václava Havla před Vámi, Čechy, je zcela zbytečné. Proto bych rád využil této příležitosti, abych Vám řekl, proč si ho vážím já. Václav Havel je člověk, který se i v době největší nesvobody nebál stát si za svým názorem a navíc jej vždy dokázal velice trefně a otevřeně vyjádřit. A tím se dostávám k tomu, čeho si na panu Havlovi osobně cením nejvíce – k odvaze. Té, která byla dle mého názoru vykoupena velice drahým platidlem – osobní svobodou. 

I my, kteří působíme ve finančním průmyslu, nyní hledáme odvahu vrátit se tam, kde jsme ztratili cestu. Události na finančních trzích minulých týdnů a měsíců nás přivedly zpět k základním otázkám. A nejsou to otázky týkající se faktorů alfa nebo defaultových swapů. Jsou to otázky hodnot, kterými se chceme řídit. Otázky etiky, kterou chceme prosazovat. Otázky, které položila na stůl globální finanční krize.

Myslím, že v takových chvílích více než kdy jindy potřebujeme onu vzácnou menšinu žen a mužů, kteří pomocí krásných slov a tónů vyznávají a obhajují zájmy nás všech, naše civilizační hodnoty, naši vlastní morálku.

Jste jedním z těchto vzácných lidí, pane prezidente. Je mi ctí, že vám mohu poblahopřát a poděkovat. Můj dík patří také Nadaci Charty 77, a to nejen za skvělý výběr letošního laureáta.
Děkuji za pozornost.