Protikorupční program od Orange Group: Okamžité výsledky a 15 % úspora pro firmy i státní instituce

Praha, 24. října 2011 – Společnost Orange Group, a.s., specialista na manažerské a konzultační služby v oblasti komerční bezpečnosti, představila komplexní Protikorupční program určený pro soukromé firmy i státní správu. Jeho jednotlivé části jsou navrženy tak, aby eliminovaly riziko korupčního jednání ve firmách téměř na nulu. Správně nastavený balíček služeb přináší zadavateli okamžité výsledky a podle dosavadních zkušeností Orange Group může firmám ušetřit až 15 % nákladů.

Protikorupční program Orange Group navrhl tým bezpečnostních poradců a analytiků zabývajících se systémovými bezpečnostními audity a jeho příprava trvala pět let. Program je navržen tak, aby systematicky minimalizoval vznik korupčního jednání uvnitř organizace či úřadu. Skládá se z jednotlivých balíčků služeb jako je Mapa korupčních rizik, Protikorupční manuál, Etický kodex, Systém vnitřního vyšetřování, Systém pravidel přijímání darů a nabídek a dalších služeb. Výhodou Protikorupčního programu Orange Group je, že si zákazník může vybrat pouze některý balíček, a to například podle toho, která rizika jsou pro jeho firmu největší.

Korupce je právem vnímána jako celospolečenský problém a pro firmu nebo instituci může mít katastrofální důsledky, počínaje ekonomickými ztrátami a konče například ztrátou loajality zaměstnanců nebo celkovým chaosem v managementu firmy,” říká o korupci bezpečnostní expert a zakladatel Orange Group PhDr. Michal Fábera a dodává: „Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že vhodně nastavená protikorupční opatření mohou firmě ušetřit až 15% nákladů. Výsledky se přitom dostaví prakticky okamžitě, ovšem je nutné počítat také s dalšími průběžnými kontrolami.” 

Základem Protikorupčního programu je předběžný audit (Mapa korupčních rizik), který posoudí míru jednotlivých rizik uvnitř instituce. Součástí auditu je také interní průzkum vnímání korupčního ohrožení mezi zaměstnanci. U větších organizací, jako jsou nadnárodní korporace, banky, nebo ministerstva, trvá tento audit několik týdnů, u menších subjektů je otázkou dní. Výsledná zjištění jsou poté podrobena analýze, na základě které se připraví návrh konkrétních opatření. „Náš Protikorupční program je mixem jednotlivých služeb a je připravován v podstatě na míru. Konkrétní opatření mohou vypadat například tak, že jasně vymezíme činnost jednotlivých zaměstnanců a stanovíme rozhodovací pravomoce včetně podpisových práv. Musí být také srozumitelně formulováno, kdo koho řídí a komu se zodpovídá,“ nastiňuje Fábera, jak mohou taková opatření vypadat v praxi. 

Analytici Orange Group vycházeli při přípravě Protikorupčního programu z poznatku, že v boji proti korupci je účinnější prevence než následná represe. „Vytvořit bariéry korupčnímu chování je efektivnější a levnější než poté nahánět korupčníky, kteří nebyli dost opatrní a nechali se chytit,“ uzavírá Fábera.

Informace pro média:

ORANGE GROUP, a.s.
Akciová společnost Orange Group disponuje konsolidovaným týmem odborníků s více než patnáctiletou praxí v oblasti komerční bezpečnosti. Společnost se zabývá především konzultační a poradenskou činností v oblasti komerční bezpečnosti. Mezi další poskytované služby patří integrace bezpečnostních služeb, event security a vzdělávání manažerů především v oblasti bezpečnosti.

 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jan Rybář
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 141 313
E-mail: jan.rybar@stance.cz