Průměrná česká domácnost má finanční rezervu na dobu 3 měsíců a 11 dnů

 

Průměrná česká domácnost má finanční rezervu na dobu 3 měsíců a 11 dnů

Úspory českých domácností v posledním kvartálu loňského roku mírně vzrostly. České domácnosti by tak, v případě výpadku příjmů, dokázaly se svou finanční rezervou přestát tři měsíce a jedenáct dní. Ve srovnání s třetím čtvrtletím loňského roku je to o pět dní více. V meziročním srovnání jde o téměř dvoutýdenní nárůst. Také ve schopnosti spořit si české domácnosti udržují rostoucí trend. Pokud by chtěly, byly by schopny odložit až 26 % svých příjmů, což je o 3 % více než ve stejném období roku 2012.

S projektem ING Bank Svět spoření jsme završili dva roky sledování Indexů úspor a potenciálu spoření českých domácností. Máme tak již hodnotnou sadu dat o spořicím chování Čechů, která vypovídá o určitém vývoji,“ komentuje Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodává: „To, že patříme ke spořivým národům, potvrzují i data a studie, které ING realizuje na mezinárodní úrovni. Úspory našich domácností rostou a podle meziročních srovnání dat z průzkumu lze konstatovat, že průměrná česká domácnost v loňském roce spořila asi 1 700 korun měsíčně, v roce 2012 pak zhruba 1 400 korun, což opět potvrzuje rostoucí trend spoření. Podíváme-li se detailněji na demografické segmenty, největší rozdíly jsou patrné u domácností vysokoškoláků, které uspořily průměrně 4 500 korun měsíčně, zatímco domácnosti lidí se základním vzděláním jen 1 600 korun.“
Standardně vysoký rozdíl v disponibilních úsporách je mezi vysokoškoláky, kteří by se svou finanční rezervou vydrželi více než pět měsíců, a lidmi se základním vzděláním, kteří by přestáli pouze necelé dva měsíce. V rámci regionů mají o něco vyšší úspory obyvatelé Prahy a Středních Čech a také lidé, kteří bydlí ve městech do 20 tisíc obyvatel a domácnosti z velkoměst nad 100 tisíc obyvatel.

Graf č. 1 – ING Bank Index úspor domácností

Druhý sledovaný index, ING Bank Potenciál spoření, zůstává stejný jako v předchozím čtvrtletí. To znamená, že pokud by domácnosti chtěly, mohly by jako rezervu odkládat až 26 % svých příjmů. Schopnost českých domácností vytvářet finanční rezervu vzrostla ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 3 %. Celkově vykazuje index potenciálu spoření rostoucí trend. Lidé s vysokoškolským vzděláním by mohli teoreticky uspořit až 33 % příjmů (průměrně 9 500 Kč měsíčně), ti se základním asi 21 % (průměrně 4 600 Kč měsíčně), pokud by chtěli a neměli by jiné než mandatorní výdaje.

Graf č. 2 – ING Bank Potenciál spoření

Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky http://www.vseosporeni.cz, kde návštěvník získá všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření, včetně metodiky výpočtu indexů, aktuálních informací ze světa spoření a tipů na spoření, může si otestovat vědomosti v kvízu nebo využít kalkulačku pro výpočet svého potenciálu spoření atd. 

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za čtvrtý kvartál 2013
Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)

• Průměrná výše úspor české domácnosti...123 795Kč
• Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti...23 822 Kč
• Index úspor...3,4 (tj. 3 měsíce a 11 dní)

Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
• Průměrné měsíční příjmy domácnosti...29 665 Kč
• Průměrné měsíční výdaje domácnosti...23 822 Kč
• Potenciál spoření... 26 %


ING Bank Svět spoření je dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci domácností a jejich vývoj. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím on-line dotazování.

ING Bank Index úspor domácností sleduje výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je průměrná česká domácnost schopna pokrýt svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření.

ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. 

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. Prezentovaná data jsou za období říjen až prosinec 2013. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
Graf č. 1 - ING Bank Index úspor domácnostíGraf č. 2 - ING Bank Potenciál spoření