Průmyslová výroba meziročně poklesla


Východisko: Obraz zmaru a zkázy dnes přinesly čerstvé odhady říjnové průmyslové produkce ČR, která se oproti předchozímu měsíci propadla o 8,7 % (sezónně očištěná data) a meziročně klesla o 7,6 %. Odhady výrazně překonaly konsensus trhu (+0,3 %) i naši pesimističtější prognózu (-1 %). K poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěl výpadek produkce automobilového sektoru o 14,7 % (příspěvek -3,2pb k celkové produkci), snížení výroby v odvětvích zpracování kovů o 12 % (–1,4pb) a také v odvětvích potravinářské výroby o 14 % (-1,1pb). Silný meziroční nárůst naopak zaznamenala odvětví zpracování ropy (+82,4 %) díky nízké srovnávací základně (v loňském říjnu došlo k výpadku výroby v důsledku odstávky výrobních kapacit). V říjnu pokračoval pokles zaměstnanosti (o 26 tisíc osob, tj. -2,2 %).

Analytik Vojtěch Benda: Z hlediska výkonu průmyslového sektoru vyvolává obavy především pokles hodnoty nových zakázek o 24,2 %, přičemž nejvýraznější sešup zaznamenaly zahraniční zakázky firem automobilového a elektronického průmyslu. Z toho plyne, že pokles produkce můžeme pravděpodobně očekávat i v nejbližších měsících. Globální tým ING včera prohloubil odhad poklesu HDP Eurozóny v roce 2009 z -0,1 % na -0,9 %. Pesimističtější prognóza ekonomiky patnáctky znamená i snížení výhledu na českou ekonomiku. Zatímco prognóza růstu českého HDP (opírající se o předchozí scénáře) se pohybovala mezi 2 – 3 %, snížení výhledu na EU15 (a s tím spojený předpoklad o razantnějším poklesu zahraniční poptávky) znamená posun našeho odhadu růstu českého HDP v roce 2009 do intervalu 0 až 1 %. Říjnový pokles exportu a posun obchodní bilance do červených čísel navíc signalizuje, že ve 4Q08 již nebudeme moci spoléhat na kladný příspěvek čistého vývozu k růstu HDP (tak jako v předchozích čtvrtletích) a ekonomický růst by tudíž měl citelně zpomalit na úroveň mezi 2 – 3 % z předchozích 4,2 %.

Východisko: Listopadové zpomalení růstu cen průmyslových výrobců z 3,9 % na 1,2 % a zrychlení strmého meziročního propadu cen zemědělských výrobců 13,2 % na 19,5 % signalizuje posílení desinflačních tlaků v domácí ekonomice, které by se mělo promítnout do dalšího zpomalování spotřebitelské inflace.

Analytik Vojtěch Benda: Vývoj cenových faktorů naznačuje, že spotřebitelská inflace by měla v 1H09 poklesnout pod 3 % a koncem příštího roku dále zpomalit pravděpodobně těsně pod 2 %. Centrální banka tak získává dostatečný prostor pro další razantnější snížení úrokových sazeb, které by na nebližším zasedání bankovní rady mohly poklesnout i o 50bb na 2,25 %.

Východisko: Série negativních čísel z reálné ekonomiky a rostoucí pravděpodobnost dalšího výrazného poklesu úrokových sazeb ČNB podporují prognózu ING o dalším oslabování devizového kurzu. Kurz koruny se bude v průběhu 1H09 pravděpodobně posouvat dál směrem k úrovni 27,0 EUR/CZK a spíše stabilitu, či jen mírnou korekci směrem dolů, lze očekávat ve 2H09.

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:


Profil ING

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz