První česká paterčata byla propuštěna do domácí péče

Paterčata, která se narodila v přední české porodnici, Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 –– Podolí, byla minulý týden propuštěna do domácí péče svých rodičů. Všech pět dětí, které se narodily císařským řezem, bylo po celou dobu pobytu v porodnici pod odborným dohledem špičkového týmu lékařů. Jejich zdravotní stav se obešel bez komplikací a děti prospívaly velmi dobře.


První česká paterčata přišla na svět 2. června, po ukončení 30. týdne těhotenství matky plánovaným císařským řezem za účasti zdravotnického týmu 40 specialistů. Porod proběhl bez komplikací a na svět tak přišli 4 chlapci a 1 dívka v pořadí: Deniel (1214 g), Michael (1318 g), Alex (1340 g), Tereza (1250 g) a Martin (1050 g). Také zdravotní stav maminky po náročné operaci se obešel bez komplikací, takže již první den po porodu mohla děti navštívit a od třetího dne s prvním z nich klokánkovat.


„Kromě prvních několika dnů života, kdy děti potřebovaly mírný stupeň ventilační podpory a výživovou infuzi, proběhla jejich hospitalizace na oddělení JIP a poté intermediární péče zcela bez komplikací,“ doplňuje podrobnosti o průběhu hospitalizace paterčat MUDr. Petra Šaňáková z neonatologického oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí.

V posledních 4 týdnech děti pobývaly společně s matkou na pokoji rooming-in. Při propuštění z péče lékařů přední české porodnice dosáhly váhy od 2420 g do 2770 g a byly krmeny převážně mateřským mlékem své maminky, popřípadě mlékem umělým. „Vývoj paterčat bude nadále pečlivě sledován v odborné ambulanci ÚPMD, vážnější problémy ve vývoji ale vzhledem k dosavadnímu průběhu nepředpokládáme,“ dodává Petra Šaňáková.

V Praze 8. srpna 2013

Informace pro média:

Informace pro média
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí nabízí v rámci České republiky komplexní péči o zdraví žen a novorozenců. V roce 2012 proběhlo na tomto pracovišti 5188 porodů a narodilo se 5358 dětí. Tým špičkových porodníků, gynekologů a neonatologů zajišťuje prostřednictvím nejmodernějších technologií služby nejen pro ženy během těhotenství a porodu v rámci perinatologického centra, ale poskytuje i komplexní a vysoce specializovanou gynekologickou péči. Od roku 2012 zde funguje první vysoce specializované Centrum fetální medicíny v Česku i ve střední Evropě, které umožňuje léčbu plodů s poruchami vývoje a vrozenými vývojovými vadami pomocí operací přímo v těle matky. Více na www.upmd.cz.

Stance Communications, s.r.o.
Jiří Kaňa
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 721 331 593
E-mail: jiri.kana@stance.cz