První grantové kolo ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem proběhlo 30. března 2011

Banka tak opět nabídla pomocnou ruku dětem z dětských domovů a pěstounských rodin

Již šestým rokem trvá úspěšná spolupráce ING Bank v České republice s Nadací Terezy Maxové dětem. První letošní grantové kolo se uskutečnilo 30. března 2011 a celková částka, která byla rozdělena mezi 605 dětí, činila 852 026 korun. Další grantová kola jsou naplánovaná na 22. června (příjem žádostí do 20. května) a na 19. října (příjem žádostí do 19. září). Díky spolupráci ING Bank a Nadace už bylo podpořeno přes 330 smysluplných projektů.

„Naše představa pomoci je od počátku zřejmá a jednotná,“ říká Zuzana Smolinsky, tisková mluvčí ING Bank, a pokračuje: „Angažujeme se v lokálních projektech, chceme, aby peníze zůstaly v České republice. Naším cílem je podpora vzdělání a volnočasových aktivit dětí, které nemají to štěstí vyrůstat v tradičních rodinách. Konkrétním příkladem prospěšné spolupráce je například příběh Miloše Nguyena, kterého Fond finančně podpořil při studiu na vysoké škole a poskytl mu odbornou praxi v ING. Dalším příkladem z loňského roku byl zábavný den plný soutěží v dětském domově v Mašťově, kdy banka věnovala dětem mimo jiné použité firemní počítače.“

V rámci zjednodušení názvu se Fond přejmenoval na ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem. Fond je i nadále podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou v prvních pěti letech spolupráce pomohli částkou přesahující 10 milionů Kč. Kromě finanční pomoci zaměstnanci ING Bank každoročně pořádají dobrovolnické akce pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin. Každý rok dvakrát až třikrát zasedá grantová komise složená ze zástupců ING a Nadace, aby rozhodla, kde a jak budou využity finanční prostředky věnované do Fondu.

Seznam podpořených projektů v roce 2011 naleznete ZDE.

Informace pro média:

ING Česká republika

Finanční skupina ING vstoupila na český trh v roce 1992. Od počátku svého působení patří mezi leadery ve všech oblastech, v nichž v České republice působí - konkrétně v bankovnictví, pojišťovnictví, správě aktiv, podílových fondech a oblasti penzijního připojištění.

ING Bank poskytuje špičkový servis jak individuálním, tak i korporátním klientům. Privátní klientele ING Bank nabízí spořicí účet ING Konto, který dosahuje výjimečného zhodnocení a podílové fondy. Právnickým osobám nabízí komplexní servis v oblasti komerčního a investičního bankovnictví a zaujímá přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů.

Pro více informací kontaktujte:
ING Bank
Zuzana Smolinsky
Tisková mluvčí, manažerka komunikace a PR ING Bank
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.smolinsky@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz