R. Pospíšil: V České republice převládají konzervativní investiční strategie