Případové studie

Případová studie / produktové PR

SHERLOG eVito

Agentura v roce 2013 zajišťovala komunikaci k novému produktu v oblasti telemedicíny SHERLOG eVito. Hlavním cílem bylo nastolit téma telemedicíny v odborné rovině a zdůraznit, že systém – na rozdíl od konkurenčních produktů – využívá certifikovaná zařízení. V rovině koncových uživatelů byl kladen důraz na zdravý pohyb a životní styl vedoucí ke snížení nadváhy, prevenci chronických onemocnění atd. Komunikace byla cílena na koncové uživateleodborníky a lékaře. Agentura v rámci komunikace navázala spolupráci s celebritami z oblasti sportu, s lékařskými kapacitami a nemocnicemi, s Institutem sportovního lékařství a se společností STOB.

Kampaň naplnila stanovené cíle společnosti. Agentuře se za poměrně krátkou dobu podařilo pomoci společnosti získat významné místo na trhu, takže se zařadila mezi lídry v segmentu telemedicíny. Dále se podařilo zviditelnit samotné téma telemedicíny v médích. Počet zásahů stoupl o více než 90 %. Dohromady bylo zachyceno přes 130 výstupů k produktu eVito v hodnotě přes 3 miliony Kč (v přepočtu na AVE). Mezi nejvýznamnější ohlasy patří články v titulech jako Hospodářské noviny, Lidové noviny, Pražský deník, Týden, Euro, Ekonom, Aktuálně.cz, e15.cz, Novinky.cz, Ona.iDnes.cz, Moje zdraví, Glanc a STYL, ale i reportáž v hlavních zprávách televize PRIMA Family.   

Případová studie / specifický segment

 

Kdy zdraví potřebuje advokáta?

Advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti, pražská pobočka přední mezinárodní právní firmy, nabízí svým klientům z celého světa integrované právní poradenství ve všech oblastech národního a mezinárodního obchodního práva. Literární soutěž „Kdy zdraví potřebuje advokáta?“realizovala agentura pro klienta jako zcela nový projekt, který si kladl následující cíle – budování pozitivní image společnosti, odlišení od konkurence a zviditelnění v souvislosti se svými CSR aktivitami. Záměrem projektu byla také podpora mladých nadějných studentů práv, budoucích právníků formou literární soutěže.

Podmínkou soutěže bylo sepsání textu v anglickém jazyce, aby se tak prověřily studentovy jazykové schopnosti. Pět vítězných autorů získalo možnost měsíční placené stáže v jedné ze zahraničních poboček klienta ve městech Vídni, Budapešti, Bratislavě, Varšavě a Praze, kde mohli načerpat zkušenosti z mezinárodní právnické kanceláře a ověřit si své teoretické znalosti přímo v praxi. Oslovení studentů vyžadovalo zcela nový přístup. Cílovou skupinu bylo nutné oslovit přímo skrze nástroje, které mají osobnější charakter a staly se součástí studentského života mimo běžná média. Agentura využila také intenzivní komunikaci na sociální sítiwww.facebook.com/soutezprostudentyprav. Součástí projektu byla i klasická medializace prostřednictvím běžných PR nástrojů. Úspěch soutěže mezi mladými právníky potvrdil i druhý ročník, který také zaujal další studenty i stále početnější klub fanoušků na FB.

 

Případová studie / projekt na míru

 Zdravý zoubek nebolí

Projekt „Zdravý zoubek nebolí“ agentura realizovala pod hlavičkou Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, která na území Moravskoslezského kraje dlouhodobě realizuje seriál projektů s cílem nejen zvýšit povědomí o nejrůznějších problematikách, ale také zvýšit podporu a prevenci zdraví. „Zdravý zoubek nebolí“ byl určenk podpoře informovanosti rodičů a jejich dětí ve věku od 0,5 roku do 12 let o správné ústní hygieně, od prvního zoubku po výskyt všech stálých zubů. Z hlediska podnikání klienta bylo účelem kampaně oslovit co nejvyšší počet klientů pojišťovny a informovat je o preventivních programech z portfolia RBP ZP.

Agentura využila rozmanité nástroje public relations. Od klasické medializace, hravých a pohádkových materiálů, fotografickou a literární soutěž až po intenzivní komunikaci prostřednictvím sociální sítěwww.facebook.com/zdravyzoubekneboli. Informovanost veřejnosti byla také zajištěna prostřednictvím školených pracovníků call centra, kteří poskytovali specializované poradenství po telefonu. Největší důraz agentura kladla na předávání praktických rad a edukačních propagačních materiálů v terénu v přímém kontaktu s cílovou skupinou malých dětí v mateřských centrech, mateřských a základních školách. V neposlední řadě se velmi osvědčilo uspořádání fotografické soutěže o nejhezčí dětský úsměv a literární soutěže na téma „jak jsem přišel/přišla o svůj první zub“.

 

Případová studie / event

Český dům v Londýně OH 2012

Letní olympijské hry 2012 v Londýně představovaly unikátní příležitost pro prezentaci České republiky nejen po stránce sportovní, ale pomocí Českého domu, umístěného v Business Design Centre v londýnském Islingtonu, také jako průmyslového inovátora, atraktivní turistický cíl a příležitost pro zahraniční investice. Během LOH 2012 fungovalo v Londýně celkem 31 národních domů. Jako primární cílovou skupinu definovala agentura sportovní fanoušky 18+, jako sekundární cílovou skupinou pak rodiny s dětmi. Vzhledem k obrovské konkurenci bylo nutné zvolit neotřelé řešení komunikace, které zaujme nejen fanoušky, ale zejména média i s omezeným rozpočtem na ATL komunikaci. Projekt byl rozdělen do tří fází. Agentura získala za tento projekt 1. místo v České ceně za PR.

V první fázi dvouletého projektu byl hlavním cílem fundraising a získání partnerů pro Český dům. Byl připraven komplexní projekt „Česká stopa“, který projednala a podpořila vláda České republiky. Podařilo se získat partnerství jak z veřejné sféry. Jako velmi důležitá se ukázala volba objektu pro Český dům. Unikátní architektura Business Design Centre v londýnském Islingtonu, stejně jako dopravní dostupnost díky blízkosti klíčového dopravního uzlu Kings Cross / St. Pancras, hrály významnou roli pro atraktivitu projektu jak pro návštěvníky, tak pro média. V rámci první fáze projektu byla vytvořena jednotná vizuální identita a grafický manuál vycházející z motivu obrazu Dvoubarevná fuga českého malíře Františka Kupky, který obraz namaloval před sto lety v roce 1912. Jednotný vizuální styl propojoval vše od oficiálního oblečení olympijské výpravy, přes veškeré tištěné a propagační materiály až po dekorace stěn a informační systém v Českém domě.

V druhé fázi projektu, tedy v týdnech před samotným zahájením LOH 2012, bylo klíčovým úkolem budování povědomí o existenci Českého domu. Ve třetí „horké“ části kampaně bylo hlavním cílem udržet a ještě dále zvyšovat počáteční povědomí o Českém domě.

O úspěchu projektu svědčí, že Český dům byl v průběhu her oceněn „zlatou medailí“ od americké zpravodajské agentury Associated Press. Český dům se objevil na stránkách deníků The Times, Sun i Daily Telegraph, natáčely zde televizní štáby britské BBC, kanadské CTV, polské TVP. Český dům v průběhu Olympijských her přivítal bezmála 80 000 návštěvníků, dalších více než šest milionů diváků se s ním seznámilo prostřednictvím olympijského studia České televize. Jen v českých médiích bylo zachyceno takřka 2500 výstupů.

Případová studie / podpora značky

 Regionální potravina

Agentura na projektu Regionální potravina pracovala čtyři měsíce v roce 2011. Cílem bylo zviditelnit tuto značku mezi spotřebiteli a dostat ji na stejnou pozici, jakou drží např. značky KLASA, Bio, Czech Made a Český výrobek, a oslovit co nejširší veřejnost. Mediální komunikace se zaměřila na tři skupiny: ženy/hospodyně, širokou veřejnost/spotřebitele a odbornou veřejnost (producenty, prodejce).  Agentura poskytla médiím výsledky provedeného spotřebitelského výzkumu, ze kterého vyplynulo, že Češi dávají přednost domácím potravinám. K vyhlášení výsledků byla uspořádána TK, z níž byl živý vstup do vysílání na ČT24 areportáž v pořadu Ekonomika ČT24.

Agentura navázala spolupráci s podobně zaměřenými akcemi a veletrhy (Země živitelka, Regionfest, Gastrofestival) a uspořádala spotřebitelskou soutěž v deníku Metro. Dále zajistila celkem 250 výstupů, z nichž nejvýznamnější byly: vstup na ČT 24, Ekonomika + (ČT 24), Události (ČT 1)  Mladá fronta DNES, ČRo Regina, aktualne.cz, iHNed.cz atd. Z průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Země živitelka, který proběhl ke konci spolupráce, vyplynulo, že celkem 88 % z nich značku zná a 56 % se o ní dozvědělo z médií. 

 

Případová studie / produktové PR

Pošli motýla a vyhraj notebook

Facebooková kampaň designových notebooků HP Mini 210 Vivienne Tam Edition, která byla součástí PR kampaně uvádějící tuto řadu na český a slovenský trh, skončila velmi úspěšně. Do soutěže „Posli motýla a vyhraj notebook“ se celkově zapojilo více než 650 tisíc uživatelů, kteří si mezi sebou poslali přes 26 miliónů motýlků a zároveň výrazněrozšířili fanouškovskou základnu profilů společnosti HP na sociální síti Facebook. Vznikla tak početná komunita příznivců z ČR a SR, se kterou může společnost HP jednoduše komunikovat. „Motýlí“ soutěž měla velkou odezvu nejen u laické, ale i odborné veřejnosti, v médiích a získala hned několik ocenění. Výdaje na její realizaci přitom nepřesáhly částku 25 000 dolarů. Pro její úspěch se ji společnost HP rozhodla adaptovat v Srbsku a Chorvatsku. Celou kampaň detailně shrnuje následující video:http://www.youtube.com/watch?v=vQNzwqd6_4QNa

Na vývoji a realizaci projektu se podílela společnost !Attention!Media s.r.o. PR medializaci klienovi zabezpečovala naše agentura.

Případová studie / krizová komunikace

RPG Zvyšování nájmů 

Realitní skupina RPG Real Estate působí zejména Moravskoslezském kraji.  Jako největší majitel a správce bytového portfolia v ČR musela skupina v závěru roku 2010 řešit přechod regulovaného nájemného na deregulované. Díky neexistenci zákonné úpravy, tedy nulové podpory ze strany státu, skupina navrhla nájemníkům koncepci postupného navyšování nájmů v rozmezí 4 let. Cílem projektu bylo získat souhlas s navýšením nájmů od maxima nájemníků. Těch je přes 44 tisíc. V tomto projektu byly zapojeny i třetí strany a další zájmové a organizace a instituce. Projekt zahrnoval jak externí, tak interní komunikaci a přípravu na komunikaci krizovou. Vytyčený cíl byl v této rizikové a sociálně velmi bouřlivé lokalitě splněn  na 95,2 %, tolik nájemníků v průběhu kampaně podepsalo!

Případová studie / CSR

RPG společensky odpovědná firma

Realitní skupina RPG Real Estate vlastní a spravuje přes 44 tisíc bytů, které se nacházejí převážně v Moravskoslezském kraji.  Žije zde více než 100 000 nájemníků, přičemž významnou skupinu tvoří senioři a lidé sociálně slabší či dokonce vyloučení. V mnoha oblastech skupina supluje neexistující síť sociálního bydlení, které s sebou přináší častá úskalí. Jelikož se RPG snaží vytvářet kvalitní prostředí pro bydlení pro všechny své nájemníky, musí kromě svých základních povinností správce bytového portfolia vyvíjet iniciativu také v sociální oblasti. Proto se dlouhodobě zapojuje do nejrůznějších projektů, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života těch, kteří to potřebují. Některé z těchto projektů RPG sama iniciuje, na jiných spolupracuje s příslušnými municipalitami, vládními i nevládními organizacemi nebo s neziskovým sektorem. V rámci projektu se RPG povedlo uskutečnit několik akcí s rozsáhlou PR podporou, které pomohly jak nájemníkům RPG, tak ostatním občanům MS kraje pozvednout úroveň jejich života v dané lokalitě. Zároveň je možné říci, že díky mnohdy průkopnickým /novátorským/  iniciativám RPG dochází k prolomení tabu týkajících se zejména práce se sociálně vyloučenými občany. 

Agentura v rámci CSR zrealizovala v roce 2010 9 eventů, vydali 9 tiskových zpráv, zaznamenala 375 mediálních výstupů k tématice CSR společnosti RPG. Nejvíce mediálních výstupů agentura zrealizovala v regionálních denících a týdenících (65 %), dále na internetových serverech (35 %). Zprávy o CSR byly médii interpretovány převážně pozitivně (86 %), neutrální ch či ambivalentních bylo jen 7 %, negativních 7 %. Agentura se na výstupech podílela z 86 %, na pozitivních pak z 94 %.