Roman Knaus novým ředitelem Sales Management pro Retail Volksbank CZ

Praha, 15. února 2012 – Novým ředitelem Sales Management pro Retail Volksbank CZ se stal Roman Knaus. Na své pozici bude zodpovědný za řízení a rozvoj segmentu retailových klientů, vývoj retailových produktů a elektronického bankovnictví. Roman Knaus bude odpovídat také za rozvoj a provoz platebních karet a klientského informačního centra banky.

„Věřím, že mým největším přínosem pro Volksbank CZ budou mé dlouholeté zkušenosti s vývojem a řízením produktů v oblasti retailového bankovnictví. V rámci svého zahraničního působení na Ukrajině a v Číně jsem měl také možnost porovnat práci v bankovním sektoru v daných regionech a u nás, a i tyto cenné zkušenosti jistě zužitkuji ve své nové pozici,“ říká Roman Knaus, nový ředitel Sales Management pro Retail Volksbank CZ.

Roman Knaus přišel do Volksbank CZ ze společnosti Home Credit International, a.s. Zde působil tři roky v Home Creditu na Ukrajině na pozici Produktového manažera a následně jako ředitel divize Produktový management. V letech 2010 až 2011 řídil divizi Produkt a Marketing ve společnosti Home Credit Čína.

V letech 1998 až 2006 získával Roman Knaus své zkušenosti v eBance, a.s., kde začínal na pozici osobního bankéře. Poté působil jako ředitel klientského centra v Olomouci a následně jako Manažer pro rozvoj. V průběhu roku 2002 vykonával funkci manažera marketingu a rozvoje pro SME a násled-ných dva a půl roku působil na pozici manažera oddělení Distribučních kanálů. Od října 2004 do listo-padu 2006 současně vykonával funkci ředitele divize Technická správa produktů a člena dozorčí rady eBanky, a.s.

První zkušenosti z bankovního sektoru Roman Knaus získal v olomoucké pobočce Pragobanky, a. s., ve které pracoval v letech 1994 až 1998.

Roman Knaus je úspěšným absolventem CIMA – Českého institutu pro marketing a Bankovního insti-tutu a.s. Mezi jeho koníčky patří rodina, cestování a potápění, nejraději v Egyptě a na Filipínách. Ve volných chvílích se rád vrací ke knihám J. R. R. Tolkiena.

Informace pro média:

Mise Volksbank CZ v oblasti personalistiky

Volksbank CZ dlouhodobě uplatňuje individuální přístup jak ke svým klientům, tak i k zaměstnancům. Jsme banka s budoucností. Díky tomu, že patříme mezi středně velké banky, mají naši zaměstnanci i jejich kariérní úspěchy lepší možnost vyniknout

Volksbank CZ, a.s.

Volksbank působí na českém trhu od roku 1993 a je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva, developerské společnosti a subjekty ze zemědělského sektoru.

Svým klientům pomáhá získat více ze svých peněz, a tím dělat jejich život finančně jednodušším. Poskytuje srozumitelné finanční a bankovní poradenství se špičkovou osobní péčí pro klienty. Tímto krokem vrací bankovnictví jeho původní osobní charakter.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tisk