RPG Byty, s.r.o. a SON podepsali memorandum o součinnosti

Společnost RPG Byty, s.r.o., největší soukromý vlastník nájemních bytů v ČR, a Sdružení nájemníků České republiky (SON) dnes podepsali memorandum o součinnosti při řešení otázek nájemního bydlení v bytech RPG. Po sérii intenzivních jednání tím potvrdili svůj zájem o hledání řešení v oblastech problematiky nájemního bydlení, sociálního bydlení a vztahů mezi pronajímateli a nájemníky. V této souvislosti se obě strany dohodly i na konkrétních bodech v souvislosti s probíhající deregulací nájemného v bytech RPG.

Po skončení platnosti zákona č. 107/2006 Sb. pro oblast Ostravska k 31. 12. 2010 má společnost RPG Byty, s.r.o. v úmyslu postupně navyšovat nájemné tak, aby mohlo být zvýšeno tempo oprav bytového portfolia s cílem zvýšit komfort a celkovou spokojenost nájemníků. Zájmem SON je hledat řešení, která budou minimalizovat případné negativní dopady zvyšování nájmu na nájemníky. V této souvislosti se obě strany dohodly na řadě bodů, jejichž cílem je ještě více podpořit konkrétní pomoc potřebným nájemníkům a eliminovat obavy z případného nedodržení závazků za strany RPG.

Proto se obě strany mimo jiné dohodly, že:
• zástupce SON bude účastníkem kontrolního výboru pro vyplácení příspěvků z RPG fondu bydlení;
• nad rámec RPG fondu bydlení zřídí RPG záchranný fond, z něhož budou podporováni nájemníci, kteří se ocitnou v mimořádné životní tísni, přičemž zástupce SON bude účastníkem v orgánu rozhodujícím o poskytování plnění ze záchranného fondu RPG;
• zástupce SON bude účastníkem v kontrolním výboru pro plnění investičního plánu;
• SON bude hrát ve specifických případech roli mediátora mezi nájemníkem a RPG;

Obě strany se dále dohodly, že ze strany RPG dojde k úpravě dokumentu Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. ve prospěch nájemníků. K nejzásadnějším změnám patří:
• sjednocení délky výpovědní lhůty na straně nájemce i pronajímatele na 3 měsíce
• snížení sankcí za porušení většiny povinností z 5 000 Kč na 1 000 Kč
• vypuštění souhlasu s uváděním dlužníků v registru SOLUS

Takto upravené podmínky se vztahují i na nájemníky, kteří již nové smluvní dokumenty podepsali. V takovém případě považuje SON návrhy smluvních dokumentů RPG za možný kompromis a doporučuje nájemníkům bytů RPG předložené smluvní návrhy akceptovat a podepsané doručit zpět v termínu, který nájemníkům umožní čerpat slevu na nájemném a využívat dalších benefitů.

Společnost RPG Byty se na základě vzájemného jednání se SON rozhodla lhůtu pro získání 50% slevy z čistého nájmu v únoru 2011 z titulu rychlého jednání prodloužit do 23. 12. 2010. 

Za RPG Byty, s.r.o. podepsali memorandum Tony Aksich, jednatel společnosti, a Pavel Klimeš, ředitel rezidenčního portfolia, za Sdružení nájemníků ČR jeho předseda Milan Taraba a místopředseda Jan Vozárik.

Tony Aksich: „Uvědomujeme si, že mezi nájemníky a pronajímateli vždy existovalo a bude existovat jisté přirozené napětí. Stejně tak existují dlouhodobé záležitosti ovlivňující život nájemníků, jako např. otázka oprav a renovace bytového fondu. V minulosti se však někteří samozvaní zástupci nájemníků soustředili jen na jeden cíl, a to přimět vlastníka k prodeji bytů nájemníkům, přičemž o řešení skutečných problémů nájemníků neměli zájem. Respektujeme potřebu našich nájemníků mít na své straně skutečného zastánce a jsme si jistí, že SON tuto roli bezezbytku splní.“

Milan Taraba: „Sdružení nájemníků České republiky oceňuje, že poprvé, podobně jako ve vyspělých zemích, dochází k nezbytnému negociačnímu jednání ve věci práv nájemců bytů v souladu s právním řádem státu. SON bude usilovat o to, aby se podobná praxe stala obecnou zásadou.“

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, s.r.o.; RPG RE Commercial, s.r.o.; RPG RE Land, s.r.o.; RPG RE Management, s.r.o. a RPG Služby, s.r.o. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Sdružení nájemníků ČR (SON) je jednotnou organizací (občanským sdružením) působící na celém území České republiky. Při uplatňování svých programových cílů využívá též svých poznatků z členství v Mezinárodní unii nájemníků (IUT), spolupráce se státními orgány a orgány samosprávy všech stupňů, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle. Prosazuje oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam nájemního bydlení pro občany (včetně družstevního) při jednání s orgány státní správy a samosprávy a pronajímateli. Poskytuje služby i vlastníkům bytů, kteří byty využívají pro vlastní potřebu. Předkládá vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení. Organizuje poradny SON s cílem poskytovat odborné konzultace a pomoc potřebným v bytové problematice. Je nezávislé na politických stranách, vládě a ostatních subjektech v ČR. Za základ považuje vysoce kvalifikovanou práci opřenou o celoživotní vzdělávání občanů a o rozvoj vědy a techniky  využívajících moderních technologií spolu s uplatněním vysoké úrovně řízení. Je připraveno aktivně vystupovat k ochraně právního řádu ČR a jeho účinné aplikace v oblasti bydlení a sociálních služeb. www.son.cz

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu