RPG Industries SE nevěří ve spravedlivý proces v České republice a stahuje se z arbitráže

(Praha, 25. března 2010) – RPG Industries SE na své dnešní tiskové konferenci oznámila, že se stahuje z arbitráže, kterou proti ní vede ministerstvo financí. Jako   důvod    uvedla   usnesení č. 1506   přijaté    Poslaneckou   sněmovnou 3. prosince 2009, které podle společnosti vážně ohrožuje její právo na spravedlivý proces. Své oznámení dnes společnost podala k rozhodčímu soudu.

„České soudy i česká vláda jsou zjevně a průkazně ovlivněny tímto usnesením, které je podle našeho názoru neústavní,“ řekl dnes Robert Amsterdam, mezinárodní právník RPG Industries a RPG Byty. „Dokud ústavní soud toto usnesení nezruší, máme vážné pochyby o tom, že se nám v České republice dostane spravedlivého procesu. Proto jsme se rozhodli, že se z arbitráže stáhneme, a rozhodčímu soudu jsme již odeslali uznání žalobního návrhu.“

Uznáním žalobního návrhu je potvrzeno trvání odstavce 7.6 s tím, že RPG si ponechává právo podat žalobu na jasný a jednoznačný výklad tohoto ustanovení.

Celý spor se tak znovu dostává na začátek. RPG Industries SE má v úmyslu podniknout veškeré kroky, které povedou k jednání v dobré víře za účelem dosažení rozumné dohody se státem o všech nevyřešených problémech, avšak chce, aby byla zajištěna ochrana jejích práv a zájmů, a vynasnaží se vzít v úvahu zájmy dalších zúčastněných stran. Přeje si zahájit jednání o smírném vyřešení sporu.

„Vždy jsme důrazně popírali, že bychom měli v úmyslu prodat byty ve vlastnictví RPG Byty. Naše poslední kroky dokazují, že nařčení pana Zaorálka byla od samého počátku lživá. Doufáme, že obě strany dokážou využít této přestávky ve sporu k racionálnímu jednání,“ pokračoval Robert Amsterdam.

Pokud nebude dosaženo smírného řešení, uplatní RPG Industries SE se vším důrazem veškeré zákonné nápravné prostředky v České republice i v zahraničí a to proti právnickým i fyzickým osobám.

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management, RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pavel Kočiš
mediální zástupce Madison PA
Tel.: +420 602 256 539
E-mail: kocis@madisonpa.cz