RPG Real Estate byla oceněna v soutěži TOP Filantrop za společenskou odpovědnost

Realitní skupina RPG Real Estate získala významné ocenění v 7. ročníku prestižní soutěže TOP Filantrop. Zvítězila v kategorii Úspěšně zahájený projekt.

RPG Real Estate  uspěla v soutěži s projektem Společně pracovat, bavit se a žít, což je program zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů v sociálně vyloučených lokalitách s převážně romskou populací a zvýšenou koncentrací nezaměstnaných a sociálně slabých. RPG Real Estate zde realizuje komunitní akce, jako například úklid společných prostor domů a veřejných prostranství, opravy domů, výsadbu stromů aj. Do projektu se na dobrovolnické bázi zapojilo více než 200 zaměstnanců RPG Real Estate a přibližně stejný počet místních obyvatel. Tyto akce patří mezi první svého druhu v České republice. Přínosem projektu je nejen vytváření pocitu spoluzodpovědnosti příslušníků minoritních komunit za prostředí, ve kterém žijí, ale také rozvoj zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností jako je komunikace s klienty se specifickými potřebami, posílení týmové spolupráce a integrace do života v komunitě.

„Projekt Společně pracovat, bavit se a žít byl první vlaštovkou, která by měla být impulzem pro veřejnost, případně i pro další společnosti. Ukázal, že tyto akce jsou prospěšné nejen k zvelebení prostředí, ve kterém žijeme, ale i k rozvíjení občanského soužití majority a minority,“ uvedl generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate Tony Aksich a dodává: „Ocenění, kterého se nám v soutěži Top Filantrop dostalo, vnímáme jako poděkování všem zaměstnancům RPG Real Estate, kteří se do tohoto projektu zapojili a byli ochotni, věnovat svůj volný čas pro dobrou věc.“

TOP Filantrop, mezinárodní cena platformy Byznys pro společnost za společenskou odpovědnost firem, se věnuje komplexnímu hodnocení veřejně prospěšných aktivit firem. Soutěž oceňuje a uznává takové firmy, které ukazují inovaci, kreativitu a trvalé odhodlání ke společenské odpovědnosti. Účast v soutěži TOP Filantrop je otevřena všem společnostem. Rozhodující je především kvalita a efektivita projektu, nikoliv velikost firmy nebo samotná výše finanční podpory.

Všichni finalisté české soutěže TOP Filantrop v kategorii Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci roku 2010 budou zároveň hodnoceni dle dalších kritérií v rámci Evropské ceny za firemní dobrovolnictví 2011 vyhlášené při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011.

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu