RPG Real Estate naplňuje svůj program nejrozsáhlejší regenerace bytového fondu v ČR a iniciuje vznik platformy na pomoc potřebným lokalitám

V roce 2010 vynaloží RPG Real Estate na regeneraci svého bytového fondu o 180 milionů Kč víc, než původně plánovala.


V závěru roku 2009 zveřejnila realitní skupina RPG Real Estate plán investic do regenerace svého bytového fondu v období 2010-2012 a zároveň také detailní plán oprav a investic pro rok 2010. Z průběžného pololetního hodnocení vyplývá, že veškeré akce naplánované pro rok 2010 by měly být dokončeny dle harmonogramu. Celkem letos RPG Real Estate vynaloží na regeneraci svého bytového fondu více než 1 miliardu Kč z celkově plánovaných 3 miliard pro období 2010-2012.


Postup prací souvisejících s běžným plánem pro rok 2010 hodnotí Pavel Klimeš, ředitel portfolia RPG Real Estate: „Kromě běžné údržby a drobných oprav, které si ročně vyžádají kolem 150 mil. korun, jsou letos dále v plánu generální opravy, na které je vyčleněno 170 mil. korun. V prvním pololetí jsme opravili 1100 uvolněných bytů před jejich dalším pronajmutím, do konce roku opravíme dalších 900 bytů, konečná částka bude 160 mil. korun. Komplexní rekonstrukce se v letošním roce dotkne 1027 bytů v celkové částce 341 mil. korun. Půjde o lokality Havířov-Hlavní třída, Havířov-Šumbark, Karviná a Orlová.“ Podle Klimeše dostávají při výběru realizačních firem přednost místní dodavatelé: „Naším cílem je podporovat dlouhodobě zaměstnanost v našem regionu a to se nám při využívání místních firem daří, navíc při zachování vysoké kvality prací a dosažení příznivých cen.“ 


Nad rámec původního plánu oprav pro letošní rok navíc dojde k opravám domů ve vybraných potřebných lokalitách v Orlové-Porubě, ve Slezské Ostravě, v Karviné 6-Novém Městě a v Havířově-Šumbarku, a to celkovým nákladem cca 180 mil. korun. Tyto prostředky poskytli realitní skupině RPG Real Estate formou úvěru její vlastníci nad rámec již dříve schválených rozpočtů. Opravy realizované z těchto financí se dotknou zhruba 1700 bytů.

S největší investicí v částce 76 mil. se počítá v Kunčičkách, kde budou opraveny střechy, fasády, vyměněna okna, vstupní dveře a opraveny budou i volné byty. V hrušovské osadě Liščina pokračuje RPG v plánu oprav výměnami oken, opravami fasád a střech a proinvestuje zde cca 4,5 mil. korun. V Havířově bude vloženo do oprav 64 mil. a v Karviné 52 mil. Kč.


Představitelé RPG Real Estate navíc iniciují vznik širší platformy, která by se dlouhodobě věnovala podpoře a rozvoji potřebných lokalit v rámci Moravskoslezského kraje. Tony Aksich, generální ředitel RPG Real Estate, k tomu říká: „Pozvednout celkovou úroveň potřebných lokalit, které jsou z mnoha hledisek znevýhodněny, ať již sociálně tak ekonomicky, je úkol, na kterém musí participovat všichni, kdo mohou k naplnění tohoto záměru jakkoli přispět. Naše dlouhodobá spolupráce s municipalitami a nejrůznějšími institucemi, ať již vládními či nevládními, ukazuje, že čím více subjektů spojí své síly, tím lépe se jim mohou programy zaměřené na pomoc potřebným realizovat. Proto iniciujeme vznik široké pracovní platformy, která bude tuto problematiku konkrétními kroky postupně řešit. Vítáme každého, kdo bude chtít v konkrétní rovině tomuto záměru pomoci.“
    

Aktualizovaný předpoklad nákladů na regeneraci bytového fondu RPG RE v r. 2010
Investice dle druhu                               Náklady RPG
Běžná údržba a drobné opravy          150.000.000 Kč
Generální opravy                                  170.000.000 Kč
Volné byty                                               160.000.000 Kč
Investiční programy 
a) Komplexní rekonstrukce                 341.000.000 Kč
b) Exteriér                                               110.000.000 Kč
c) Okna                                                      50.000.000 Kč
d) Bezpečnost                                          35.000.000 Kč
e) Svépomoc                                              5.000.000 Kč
+ Revitalizace potřebných lokalit        180.000.000 Kč

 

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu