RPG Real Estate představila své záměry v oblasti brownfields

Ostrava – 18. března se v Hornickém muzeu OKD v Ostravě uskutečnil 5. ročník odborné konference Průmyslová krajina 2008. Pořádá ji již tradičně Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a záštitu nad ní převzali ministr životního prostředí Martin Bursík, hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a primátor statutárního města Ostravy Petr Kajnar. Hlavním tématem konference byly rozvojové limity území. V bloku věnovaném problematice brownfields zazněl také příspěvek RPG Real Estate na téma resocializace území zasažených důlní činností.

„Cílem skupiny RPG Real Estate je zhodnotit tato průmyslem a důlní činností poškozená území, začlenit je zpět do organismu obcí a krajiny a podílet se tak na celkovém rozvoji Moravskoslezského kraje,“ řekl na konferenci Petr Handl, ředitel vnějších vztahů RPG Real Estate. „Proto dnes dochází k přípravě rozvojových záměrů a developerských projektů na vhodných plochách. Tyto rozvojové plány jsou přitom konzultovány s představiteli kraje i dotčených měst a obcí, nebo? se často jedná o území se zajímavou polohou, mnohdy dokonce v blízkosti center měst,“ dodal Handl.

Jako konkrétní příklad představila RPG Real Estate svůj projekt na němž spolupracuje s městem Havířov při hledání budoucnosti areálu bývalého dolu Dukla. Ten představuje třicetihektarovou plochu na území, které do budoucna nabízí až více než tisíc hektarů rozvojových ploch. Těžba byla v dole ukončena počátkem roku 2007 a momentálně zde probíhá likvidace následků hornické činnosti. V současné době je toto území ještě ve vlastnictví OKD, a.s., ale v říjnu 2008 by mělo být podle harmonogramu prací převedeno do portfolia RPG Real Estate. Proto se již dnes hledají možnosti, jak tento areál do budoucna využít.

Velmi podstatný je z tohoto hlediska fakt, že se jedná o území s kapacitní technickou infrastrukturou i s dopravním napojením, a to jak silničním, tak železničním. Dle územního plánu města Havířova se přitom jedná o území určené i nadále pro průmyslové využití. Specifický je tento areál tím, že se v něm nachází několik památkových objektů. Potenciálně tedy může toto území sloužit jako průmyslově-komerční areál s využitím stávajících historických a administrativních objektů s doplněním o volnočasové aktivity.

V současné době se již pravidelně schází pracovní skupina sestávající ze zástupců RPG Real Estate i města Havířova a společně připravuje nejen plán využití tohoto areálu, ale také etapizaci znovuoživování tohoto území. Projekt byl navíc vybrán jako prioritní v rámci zakázky Moravskoslezského kraje „Podpora přípravy Moravskoslezského kraje na čerpání fondů EU v plánovacím období 2007-2013“ pro oblast podnikání a inovace.  

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate je členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Skupina RPG Real Estate vznikla 1. června 2006 v rámci restrukturalizace největší těžební společnosti v České republice OKD, a.s. Rezidenční portfolio obnáší 5 360 budov s více než 44 000 bytů v nichž žije přes 100 000 nájemníků. Komerční portfolio sestává z kanceláří, maloobchodních prostor, komerčních objektů a nebytových prostor. Do portfolia skupiny patří také přes 1800 ha pozemků v Moravskoslezském regionu.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu