RPG Real Estate v rámci pilotního projektu opraví 800 bytů za 150 milionů korun

Pilotní projekt regenerace domů realitní skupiny RPG Real Estate, který byl odstartován v minulém roce, dostává konkrétnější obrysy. Dotkne se 800 bytů v Ostravě-Porubě, Karviné a Havířově. Náklady na revitalizaci vybrané lokality dosáhnou 150 milionů korun.     

„Do projektu byly vybrány lokality podle více hledisek. Jedním z nich byly i dobré vztahy s příslušnými municipalitami. Díky spolupráci s nimi můžeme dosáhnout významného zvýšení kvality bydlení, a to v relativně krátkém čase,“ uvedl Petr Handl, ředitel vnějších vztahů RPG Real Estate a dodává: „Regenerace dalších domů po ukončení tohoto pilotu bude závislá na otevřenosti nájemníků k participaci na opravách formou adekvátně vyššího nájemného. Pokud se budou chtít spolupodílet, mohou očekávat prioritní přístup k opravám jejich domů.“

Zahájení projektu předcházel průzkum, který zjišťoval názor nájemníků k plánované regeneraci. Naprostá většina z nich se k projektu postavila velmi kladně. Nájemníci definovali oblasti, kterých by se měly opravy týkat. Převážná většina z nich byla do projektu zahrnuta, některé opravy společnost RPG zrealizuje nad rámec požadavků nájemníků. 

V rámci pilotního projektu se vymění okna, vchodové dveře, instalují se nové páteřní rozvody, opraveny budou stávající vnější omítky, vstupy, střešní prostory, dojít by mělo i na revitalizaci veřejných prostranství. Vždy se jedná o ucelený komplex domů tvořících uzavřený vnitroblok.

V Ostravě společnost RPG opraví v rámci tohoto projektu tři bloky bytových domů v ulici Čs. Exilu a na Náměstí Vítězslava Nováka v Ostravě. Do projektu je zařazeno celkem 347 bytů. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 70 milionů korun.

V Karviné se komplexní regenerace bytových domů a veřejných prostranství týká části ulic Čapkova, Jurkovičova, Dvořákova a Třídy Osvobození. Předpokládaný rozpočet činí 34 miliony korun, opravy se dotknou celkem 192 bytů v této lokalitě.

V Havířově bude komplexní regenerace provedena ve čtrnácti vchodech na ulicích Hybešova, Svornosti, Na Nábřeží a Třeneckého, částka na opravy bude činit 44, 8 mil. korun.

V současné době probíhá výběrové řízení na projektanta, během prázdninových měsíců bude znám generální dodavatel akce. Pokud nedojde k nepředvídanému zdržení při získávání potřebných povolení pro realizaci projektu, měl by být dokončen ještě v prosinci letošního roku.

 

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu