S úsporami Čechů ve třetím čtvrtletí zahýbaly výdaje za dovolenou

Úspory českých domácností ve třetím čtvrtletí letošního roku mírně klesly, oproti předchozímu období. Přesto by české domácnosti podle dlouhodobého průzkumu ING Bank Svět spoření, v případě výpadku veškerých příjmů, dokázaly se svou finanční rezervou přestát tři měsíce a šest dní. Ve srovnání s druhým kvartálem letošního roku je to sice o dvanáct dní méně, ale naopak o dvanáct dní více v meziročním srovnání.  Také ve schopnosti spořit si Češi oproti loňskému roku udržují rostoucí trend. Pokud by chtěli, byli by schopni odložit až 26 % svých příjmů.

„Na lehký pokles hodnot indexů ve třetím čtvrtletí má vliv sezonalita, kdy v letních měsících lidé financují své dovolené hlavně z úspor. V našem průzkumu to uvedlo 30 % respondentů. Tento trend potvrzuje i meziroční srovnání, stejně tak v loňském roce došlo ve třetím kvartále k mírnému snížení úspor domácností,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank. „Pokud se ale podíváme na dlouhodobý vývoj Indexu úspor domácností, můžeme vidět vzrůstající tendenci těchto hodnot. Je tedy zřejmé, že Češi spořit nepřestávají.“

Standardně vysoký rozdíl je mezi vysokoškoláky, kteří by se svými úsporami vydrželi čtyři a půl měsíce a lidmi se základním vzděláním, kteří by přestáli pouze měsíc a tři týdny. Mezi těmito hodnotami se pohybují domácnosti se zastoupením středoškoláků bez maturity (2,5 měsíce) a těch s maturitou, kteří by z úspor ufinancovaly chod své domácnosti po dobu téměř tří a půl měsíce.

Graf č. 1 – ING Bank Index úspor domácností

Druhý sledovaný index ING Bank Potenciál spoření oproti minulému čtvrtletí klesnul o 3 %. Pokud by domácnosti chtěly, mohly by jako rezervu odkládat až 26 % svých příjmů. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku však schopnost českých domácností vytvářet finanční rezervu vzrostla o 3 % a celkově vykazuje index Potenciálu spoření rostoucí trend. Lidé s vysokoškolským vzděláním by mohli spořit 33 % příjmů, ti se základním pouze 21 %.

Graf č. 2 – ING Bank Potenciál spoření

„Průzkum ING Bank dále ukazuje, že v populaci převládá zodpovědné spořící chování. Nicméně řada lidí stále nezachází se svými úsporami efektivně a nezhodnocuje je tak, jak by mohla. Na běžných účtech, podle statistik ČNB stále leží 38 % vkladů domácností,“ upozorňuje Libor Vaníček. „Motto naší letošní kampaně je ´Každá koruna se počítá´. Jako odborník na spoření jí chceme vyjádřit to, že i spoření nižších částek má význam. Vytváření finanční rezervy by mělo být v zájmu každého z nás a dnešní finanční trh nabízí jednoduché nástroje a finanční produkty, které mohou lidem pomoci při zhodnocování jejich úspor. Jedním z nich jsou například oblíbené spořicí účty, které lze zřídit během několika minut přes internet a jejich správa není spojena s žádnými poplatky,“ doplňuje.

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za třetí čtvrtletí 2013

Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
• Průměrná výše úspor české domácnosti... 111 908 Kč
• Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti... 23 406 Kč
• Index úspor... 3,2 (tj. 3 měsíce a 6 dní)

Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
• Průměrné měsíční příjmy domácnosti... 29 408 Kč
• Průměrné měsíční výdaje domácnosti... 23 406 Kč
• Potenciál spoření... 26 %

Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky http://www.vseosporeni.cz, kde návštěvník získá všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření, včetně metodiky výpočtu indexů, aktuálních informací ze světa spoření a tipů na spoření, může si otestovat vědomosti v kvízu nebo využít kalkulačku pro výpočet svého potenciálu spoření atd. 

ING Bank Svět spoření je dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci domácností a jejich vývoj. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím on-line dotazování.

ING Bank Index úspor domácností sleduje výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je průměrná česká domácnost schopna pokrýt svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření.

ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. 

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. Prezentovaná data jsou za období červenec až září 2013. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

 

Informace pro média:

ING Bank Česká republika


ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
Graf č. 1Graf č. 2