S Volksbank se budou vaše peníze množit!

Praha, 22. září 2008 – Novým produktem s názvem BĚŽNÝ INVESTIČNÍ ÚČET zahájila v druhé polovině září Volksbank CZ svou podzimní reklamní kampaň. Jejím cílem je představit veřejnosti účet s nadprůměrnou úrokovou sazbou 3,33 % p.a. pro jakoukoli výši vkladu. Klienti k bezplatnému vedení účtu navíc získají zdarma i internetové bankovnictví.

„Jedná se o osobní účet s nadstandardním úročením, které není závislé na výši zůstatku na účtu, a tudíž je vhodný pro bezpečné zhodnocení volných finančních prostředků,“ přibližuje  produkt Petr Žibřid, ředitel Marketing & Communication Volksbank CZ, a dodává: „Oproti klasickým spořícím účtům a termínovaným vkladům má navíc tu výhodu, že si klient může své úspory vybrat kdykoli, neboť účet nemá žádnou výpovědní lhůtu.“ Peníze uložené na BĚŽNÉM INVESTIČNÍM ÚČTU může klient dále investovat do investičních produktů, které jsou aktuálně v nabídce banky.

Výhody BĚŽNÉHO INVESTIČNÍHO ÚČTU:
• vedení účtu zdarma
• výhodná úroková sazba 3,33 % p.a.
• internetové bankovnictví zdarma
• není nutné rušit účet u stávající banky
• peníze kdykoliv k dispozici – bez výpovědních lhůt
• možnost vložení peněz do investičních produktů 

Nabídka je zaměřená na retailové klienty – drobné investory – se zájmem o nadprůměrné zhodnocení volných finančních prostředků při stoprocentním zachování jejich likvidity. Kampaň je podporovaná direct mailem, reklamou v celostátním tisku, na internetu a na prodejních místech banky.

Více informací na www.volksbank.cz.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České repub-lice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v červnu 2008 12,8 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 55 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tisk