Sales Manager mobilní divize Sybase v ČR

Po ukončení ekonomického studia Tomáš Vávra nastoupil do společnosti CIT, kde sedm let působil na různých pozicích, od roku 2000 jako obchodní ředitel. Z tohoto postu odešel do firmy Kerio Technologies, která se zabývá vývojem softwarových řešení poštovních serverů a firewallů. Zde úspěšně pracoval na pozici Country Sales & Marketing Manager pro Českou a Slovenskou republiku. V Sybase Software si klade za cíl připravit novou prodejní strategii, která bude úspěšná na českém trhu.

Tomáš Vávra je svobodný. Ve volném čase se věnuje převážně sportu, nečastěji hraje squash, fotbal a rekreačně se potápí. Mezi jeho další koníčky patří cestování, literatura a hudba.

 

Sybase Software, s.r.o. patří mezi přední dodavatele softwarové infrastruktury, aplikačního softwaru a IT služeb s celosvětovou působností. Zaměřuje se na správu a přenos informací z datových center až do míst jejich využití. Orientuje se na řešení zejména v oblastech Business Process Integration, Enterprise portály a další webová řešení, Mobile Computing a Business Inteligence.