SAS Institute ČR připravuje cyklus tematických konferencí pro odbornou veřejnost SAS Roadshows

PRAHA, 18. května 2012 – Představení nových trendů v oblasti softwaru  je cílem nadcházejících konferencí SAS Roadshows pořádaných společností SAS Institute ČR. Tři celodenní setkání, která proběhnou od září do listopadu v pražském hotelu Holiday Inn, budou zaměřena na obory Customer Intelligence, Risk Management a Information Management.

„Největší předností těchto konferencí je především ucelený souhrn pohledů specialistů působících v různých oborech. Účastník této akce díky tomu může sledovat problematiku z různých perspektiv a získané informace tak efektivněji aplikuje ve svém pracovním prostředí,“ říká Lucie Staňková, Business Consultant pro Customer Intelligence SAS Institute ČR. „V první části konference jsou účastníkům představeny výsledky posledních výzkumů a aktuální trendy úzce související s danou problematikou. Předmětem druhé části je především sdílení konkrétních poznatků a zkušeností z praxe,“ dodává Staňková.

Tyto akce se budou konat v průběhu podzimních měsíců, od poloviny září až do konce listopadu. Každá konference se zaměřuje na specifické téma, které bude v průběhu jednoho dne podrobně rozebráno za účasti specialistů ze SAS Institute ČR i externích řečníků z dalších společností.

  • Customer Intelligence Roadshow, 12. září 2012
  • Risk Management Roadshow, 4. října 2012
  • Information Management Roadshow, 17. října 2012

V průběhu úvodní konference budou účastníkům představena témata v Customer Intelligence, zaměřená na analýzu zákaznických dat a zvyšování hodnoty zákazníka. Následující setkání se zaměří na Risk Management a je cíleno zejména na ty potenciální účastníky, kteří chtějí získat ucelený pohled na míru rizik spojených s jednotlivými podnikovými procesy v bankovním a pojišťovacím sektoru. Řešení pro Information Management bude předmětem setkání, v rámci kterého budou představeny a diskutovány přednosti integrovaných informačních databází v organizaci.

Informace pro média:

O společnosti SAS
České zastoupení bylo založeno v roce 1999 a je součástí globální sítě SAS Institute, největší soukromě vlastněné softwarové společnosti na světě zaměřené na vývoj a integraci řešení v oblastech Business Analytics a Business Intelligence. Více jak 20 % globálního obratu SAS každoročně investuje do výzkumu a vývoje svých produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která celosvětově pomáhají více než 50 000 zákazníků zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. Od roku 1976 dává SAS svým zákazníkům na celém světě THE POWER TO KNOW®.

Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Šafář
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: ondrej.safar@stance.cz
01_SAS_Roadshow_201102_SAS_Roadshow_2011_Lucie_Stankova03_SAS_Roadshow_2011_Vladimir_Kyjonka04_SAS_Roadshow_2011