SATUM CZECH, s.r.o. úspěšně využil všechny dotace z Operačního programu EU na vzdělávání zaměstnanců společnosti

 

Pojišťovací makléřská společnost SATUM CZECH, s.r.o. byla jedním z úspěšných žadatelů a získala dotaci v celkové výši 2 995 211 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/23.00615. Program byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti SATUM CZECH, s.r.o. a podporu adaptibility jejích zaměstnanců prostřednictvím rozvoje obecných znalostí a dovedností.


„Díky získané dotaci se naši zaměstnanci v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011 mohli zúčastnit vzdělávacích kurzů zaměřených na rozvoj měkkých dovedností, zlepšování počítačové gramotnosti, jazykových kurzů a školení zaměřených na odborné znalosti,“ komentuje Ing. Roman Horváth, jednatel společnosti SATUM CZECH, s.r.o.

Zaměstnanci SATUM CZECH, s.r.o. se zúčastnili těchto školení:

Měkké dovednosti
- (sebe)motivace a osobnostní rozvoj v počtu 45 zaměstnanců
- Komunikační dovednosti v počtu 45 zaměstnanců
- Asertivita v komunikaci v počtu 45 zaměstnanců
- Obchodní jednání a prezentační dovednosti v počtu 37 zaměstnanců
- Náročné a konfliktní situace, budování vztahu s klientem v počtu 37 zaměstnanců
- Profesní etika a profesionální vystupování v počtu 42 zaměstnanců

PC GRAMOTNOST – kancelářské programy
- MS Office Excel pro pokročilé I. a II. část v počtu 32 zaměstnanců
- MS Office PowerPoint v počtu 12 zaměstnanců

Jazykové dovednosti
intenzivní jazykový pobytový kurz – Angličtina v počtu 22 osob

Odborné školení
- INCOTERMS 2010 v počtu 1 zaměstnance
- Doškolovací kurz pro zprostředkovatele pojištění v počtu 10 zaměstnanců
- Veřejné zakázky „po novelizaci zákona“ v počtu 10 zaměstnanců
- Veřejné zakázky „případová studie“ v počtu 10 zaměstnanců
- Konference pojištění 2011 v počtu 2 zaměstnanců
- Konference důchodová reforma v ČR na startu v počtu 1 zaměstnance
- Odborné školení pro dopravce s tématikou pojištění v počtu 22 zaměstnanců (1.část), 21 zaměstnanců (2.část), 17 zaměstnanců (3.část)

Všichni zaměstnanci obdrželi certifikát o absolvování školení.

Informace o průběhu čerpání dotace jsou uvedeny na www.satum.cz.

Informace pro média:

SATUM CZECH, s.r.o.  je jednou z předních makléřských pojišťovacích společností v České republice. Vznikla v roce 1997, rychle a progresivně zaujala významné postavení na českém a posléze i slovenském trhu. Na území České republiky má společnost SATUM CZECH, s.r.o. své sídlo v Ostravě a další zastoupení v Praze, Brně, Olomouci a v Pardubicích.
Na Slovensku působí dceřiná společnost SATUM SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem v Bratislavě. SATUM CZECH, s.r.o. je akcionářem společnosti Broking Solutions, a.s.

SATUM CZECH, s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 od certifikační společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance a  je jedním z členů Asociace pojišťovacích makléřů. Zároveň je SATUM CZECH aktivním členem České společnosti pro dopravní právo.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz