Sdružení majitelů domů a bytů zvolilo novou správní radu

Praha, 20. 4. 2010 – Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) provedlo personální změny ve své správní radě. Výkonný orgán organizace, který je volený valnou hromadou, prošel zároveň redukcí počtu členů.

„Účelem změny správní rady bylo zefektivnit její činnost zejména s ohledem na lepší usnášeníschopnost. Současně OSMD od nových členů očekává přínos čerstvých myšlenek v pohledu na fungování sdružení,“ uvádí Aneta Červenková, tisková mluvčí OSMD.

Správní radu o původních 11 členech opustili 4 lidé, jmenovitě ak. soch. Josef Fořtl, Ing. Věra Beránková, Ing. Petr Doležal a Ing. Petr Paroulek. Nová správní rada má od tohoto data členů pouze 9. Zvoleni byli dva nově příchozí členové, Ing. Karel Polata, dlouholetý aktivní člen OSMD specializující se na ústavní stížnosti proti rozsudkům soudů nižší úrovně a Ing. Aneta Červenková, která současně působí ve funkci tiskové mluvčí sdružení.

Sdružení již v lednu, ve snaze více se otevřít veřejnosti, přepracovalo své webové stránky a začalo využívat nových cest oslovování svých členů prostřednictvím facebook. Nový přístup k veřejnosti se projevil také na v únoru představeném novém corporate designu organizace.

Informace pro média:

Informace o OSMD
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v České republice je zájmovým sdružením občanů, které vzniklo v roce 1990. Sdružení usiluje o to, aby vlastníci nemovitostí měli zaručena základní vlastnická práva, tj. právo vlastnit, držet a disponovat svým majetkem, užívat jej a brát z něho užitky tak, aby nebyli znevýhodňováni proti vlastníkům jiného majetku. 
OSMD se angažuje i v dalších aktivitách spojených s vlastnictvím nemovitostí, včetně participace na vybudování systému sociálního bydlení formou adresných dávek všem v nezaviněné nouzi. OSMD je členem mezinárodní organizace vlastníků nemovitostí, UIPI (www.uipi.com).

Pro více informací kontaktujte:
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR
Aneta Červenková
Tel.: 777 227 569
E-mail: tiskova-mluvci@osmd.cz