Sedem moderných portfólií od Pioneer Investments

Investičná skupina Pioneer Investments pripravila v spolupráci s poisťovňou AEGON sedem nových portfólií do investičných životných poistení pre klientov spoločnosti Partners Group SK. Ide o portfóliá zložené z podielových fondov renomovaných svetových správcov, ktoré sa líšia investičnou stratégiou ale aj rizikovým profilom a je možné ich v rámci jednej poistky skombinovať.

„Sprostredkovatelia spoločnosti Partners Group SK tak majú možnost´ vyberať zo širokej palety investičných portfólií a vďaka tomu prispôsobiť produkt potrebám klienta,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR.

Branislav Bustik, riaditeľ pre obchod a marketing spoločnosti AEGON Slovensko dodáva: „Spolu s novými investičnými možnosťami sme rozšírili ponuku našich produktov o ďalšie jedinečné pripoistenia, ktoré sú novinkami na slovenskom trhu.“

„Som veľmi rád, že sa nám v spolupráci s významnými partnermi Pioneer Investments a Aegon podarilo opätovne potvrdiť našu proklientsky orientovanú stratégiu. Našim klientom nielen vyberáme najlepšiu alternatívu z existujúcej ponuky na trhu, ale ju predovšetkým  aktívne vytvárame v prospech klienta v súlade s podmienkami trhu. Tento unikátny prístup poskytuje novú istotu pre finančnú situáciu klienta, ako aj rozšírené možnosti zhodnotenia jeho investícií v dlhodobom horizonte,“ hovorí Bohuslav Benedek, generálny riaditeľ Partners Group SK.

Stručný popis jednotlivých portfólií:

• Rentier Invest predstavuje sedem modelových portfólií – na seba nadväzujúcich línií, ktoré pokrývajú investičné obdobia rôznej dĺžky. Každá línia má iný podiel akciových a dlhopisových investícií a so vzrastajúcim číslom línie sa skracuje daný investičný horizont a zároveň sa znižuje podiel rizikovej časti v prospech časti konzervatívnej. 

• Multibrand Pioneer P.F. – Global Changes je aktívne riadené portfólio renomovaných svetových správcov fondov s flexibilnou stratégiou, ktorá umožňuje investovať do akciových aj do komoditných fondov.

• Balansované portfólio je určené pre investorov s dlhodobým investičným horizontom (5 rokov a viac). Portfólio je tvorené kvalitnými podielovými fondmi štyroch renomovaných svetových správcov. Obsahuje dlhopisový fond od spoločnosti BlackRock a akciové fondy zamerané na vyspelé trhy od správcov aktív Franklin Templeton, DWS Investments a Pioneer Investments.

• Dynamické portfólio je určené investorom s dlhodobým investičným horizontom (7 rokov a viac). Portfólio je tvorené kvalitnými podielovými fondmi renomovaných globálnych správcov so zameraním na investície do akcií firiem pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch. Skladá sa z akciových fondov s vysokými ratingmi zameraných na rozvíjajúce sa trhy od spoločností BlackRock, GAM a Pioneer Investments.

• Rastové portfólio je určené pre investorov s dlhodobým investičným horizontom (7 rokov a viac). Portfólio je tvorené kvalitnými podielovými fondmi renomovaných svetových správcov so zameraním na akcie firiem pôsobiacich na vyspelých trhoch. Portfólio akciových fondov s vysokými ratingmi zameraných na rozvinuté trhy od spoločností Vontobel Asset Management, Franklin Templeton a Pioneer Investments.

• Zaistené portfólio je zložené z fondov využívajúcich nástroje na ochranu kapitálu až do konca príslušného obdobia zaistenia. Je určené konzervatívnym investorom s investičným horizontom v dĺžke 3 roky a viac. Ide o zaistené fondy od spoločnosti HSBC a Pioneer Investments.

• Komoditné portfólio je určené pre skúsených investorov s vyšším sklonom k riziku, investujúcich dlhodobo (7 rokov a viac). Cieľom portfólia je umožniť investorom podieľať sa na výkonnosti komoditných trhov.  Ide o portfólio zložené z  fondu zameraného na firmy pôsobiace v sektore energetiky a alternatívnych energií od spoločnosti BlackRock a komoditného fondu od skupiny Pioneer Investments.

Upozornenie:
Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporučenie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na
http://www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf.

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno  získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 004 210, na internetových stránkach
www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného poradcu, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami a s manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. júlu 2010 aktíva v hodnote viac ako  185,52 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je štvrtý najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz