Senior Park a. s. zahájil spolupráci s PR agenturou Stance Communications

Akciová společnost Senior Park zahájila na začátku října letošního roku spolupráci s PR agenturou Stance Communications, která bude mít na starosti externí komunikaci firmy s médii. Senior Park a. s. buduje a provozuje síť bytových komplexů pro seniory.

Podle zakladatele společnosti a předsedy jejího představenstva Jaroslava Plesníka chce Senior Park a. s. prostřednictvím agentury Stance zesílit komunikaci směrem k médiím a zvýšit tak informovanost veřejnosti o problematice seniorského bydlení. Zároveň doufá, že napomůže i veřejné diskusi o problematice seniorů jako takové. V České republice, podobně jako v dalších státech západního světa, dochází v posledním desetiletí k tzv. demografickému stárnutí, tedy k nárůstu podílu osob starších 65 let a poklesu podílu populace mladší let 15. Podle výsledků Sčítání lidí, domů a bytů, žilo v roce 2001 na území České republiky 13,8 % osob starších 65 let. Během deseti až patnácti let se jejich podíl podle odhadů zvýší až na pětinu populace. Senioři se tak stávají významným segmentem společnosti, specifickou cílovou skupinu, na níž svá rozhodnutí budou orientovat nejen politici, ale i ekonomické subjekty. 

„Svěřili jsme se do rukou profesionálů, protože jsme přesvědčeni, že touto spoluprací budeme schopni lépe oslovit jak potenciální klienty nespokojené s dosavadní nevyhovující situací v této oblast, tak i potenciální investory, s nimiž budeme moci pokračovat v prospěšné činnosti výstavby dalších Senior Parků,“ uvádí Jaroslav Plesník.

„Jsme rádi, že se mezi naše klienty zařadila společnost, která řeší situaci důstojného života seniorů v České republice. Je pro nás výzvou zaměřit se v komunikaci na exponovanou oblast sociální politiky, která se stává nejen pro média, ale i pro celou naši společnost důležitou a často diskutovanou,“ uvedla Jana Voňavková, výkonná ředitelka Stance Communications.

 

Informace pro média:

Senior Park a.s. založil v roce 2009 Jaroslav Plesník s cílem vybudovat v České republice síť bytových komplexů pro seniory a hendikepované občany. V současnosti společnost provozuje penzion v Luštěnicích u Mladé Boleslavi a v Sokolči u Poděbrad, výstavba třetího areálu v Hrádku nad Nisou bude dokončena na jaře 2011. Další objekty plánuje společnost vystavět po celé České republice, v nejbližší době ve středních Čechách a v Ostravě-Rychvaldě a Havířově-Šumbarku, kde již vlastní pozemky pro tento účel.


Stance Communications, s.r.o. poskytuje komplexní služby Public Relations od roku 2004. Mezi její klienty patří bankovní instituce, úřady státní správy či mezinárodní nadační fondy. Agentura je od roku 2008 členem Asociace Public Relations Agentur (APRA), prošla certifikací Consultancy Management Standard ICCO a pracuje na základě etických a profesních standardů reprezentovaných především Stockholmskou chartou. Bližší informace na www.stance.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Chalupová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: jana.chalupova@stance.cz