Server Sybase IQ řídí největší ekologicky úsporné datové úložiště na světě

PRAHA, 19. října 2007 —  Společnost Sybase, Inc., přední dodavatel firemní infrastruktury a mobilního softwaru, společně s firmami Sun Microsystems a BMMSoft oznámila, že server Sybase IQ řídí největší světové datové úložiště, které kdy bylo použito. Toto potvrdila zpráva nazvaná „Sun referenční architektura datového úložiště pro strukturovaná a nestrukturovaná data“, zpracovaná nezávislým auditorem v srpnu 2007.


Významné limity zátěžových testů byly úspěšně splněny především díky unikátní kompresní kapacitě Sybase IQ, analytického serveru optimalizovaného nejen díky kompresi dat, ale i díky rychlému zpracování dotazů a vysokorychlostnímu plnění dat. Server Sybase IQ prokázal potenciál, který firmám umožňuje plánovat datová úložiště a analytické systémy na mnoho let dopředu. Největší datové úložiště na světě je závislé na unikátní kompresní kapacitě severu Sybase IQ, která umožňuje uložit až jeden petabyte čistých dat včetně nestrukturovaných dat (emailových zpráv, dokumentů a multimédií) při současném využití pouhých 160 terabytů pamě?ové kapacity. Takto obrovská úspora diskového prostoru umožní dosáhnout 90procentní redukci emisí CO2! Společnosti využívající tuto architekturu tak budou schopny dimenzovat svá datová úložiště s velkou rezervou oproti současným požadavkům, a to při podstatně nižších nákladech investovaných do diskové kapacity, chlazení a energetické spotřeby ve srovnání s alternativními systémy. Obdobné výsledky lze očekávat i u datových úložiš? s nižší kapacitou.


V současné době využívá analytický server Sybase IQ již téměř 1 000 firem. Server Sybase IQ umožňuje uživatelům shromažďovat obrovskou datovou kapacitu a zrychlit zpracování statistické analýzy až stonásobně ve srovnání s tradičními řešeními.


Firma Sun dodala server Sun SPARC® Enterprise M9000 s vysoce výkonnými dvoujádrovými procesory SPARC64 VI a až 2 TB diskového prostoru a úložné systémy Sun Storage Tek(TM) 6540, které poskytly potřebný diskový prostor.


Výsledky zátěžových testů byly ověřeny a potvrzeny nezávislou a nestrannou auditorskou společností InfoSizing. Sun referenční architektura datového úložiště obsluhovaná operačním systémem Solaris 10, analytickým serverem Sybase IQ a BMMsoft DataFusion uloženými na serveru Sun SPARC® Enterprise M9000 propojeném se třemi systémy Sun StorageTekTM 6540 dosáhla několika výrazných úspěchů:


• Dokázala načíst čistá data o celkovém objemu 1 petabyte (6 bilionů záznamů kapitálových kurzů) v rámci plně indexovaného hvězdicového schématu a vytvořila tak nový nezávisle ověřený rekord v kategorii největšího datového úložiště na světě.
• Dosáhla rychlosti ukládání 285 miliard řádků za den (3 miliony řádků za sekundu) a udržela tuto rychlost zaplňování databáze po dobu více než tří týdnů.
• Dosáhla 85% datového kompresního poměru uložením 1 petabytu čistých řídících dat do kapacity o velikosti méně než 260 terabytů skutečného diskového prostoru.
• Vykázala průměrnou reakční dobu méně než 2 sekundy u dat čerstvě vložených do úložiště.
• Dosáhla rychlosti ukládání 26 terabytů za den při současném zaplnění datového úložiště 185 miliony dokumentů (emailových zpráv, příloh a dalších nestrukturovaných dokumentů).
• Dosáhla rychlosti ukládání 2 miliony emailových zpráv za hodinu a 6 milionů dokumentů za hodinu při spotřebě méně než 7 % dostupné kapacity výkonu CPU      a ponechala tak zbývající 93 % kapacity procesorů na serveru SPARC Enterprise M9000 k dispozici ke zpracování výstupních sestav a statistických dotazů prostřednictvím Sybase IQ.
• Prokázala podstatné snížení počtu diskových mechanik potřebných k ukládání dat, což se rovná minimálně 90% snížení emisí CO2 po celou dobu životnosti Sun referenční architektury s datovým úložištěm využívající Solaris 10, Sybase IQ a BMMsoft DataFusion.


„Výsledky tohoto zátěžového testu ukazují, že server Sybase IQ prokázal schopnost vyrovnat se s reálnými scénáři srovnatelnými s transakcemi, jež se v rámci celosvětových finančních kapitálových sítí uskutečňují po dobu mnoha let,“ prohlásil prezident společnosti InfoSizing Francois Raab. „Sybase IQ prokázal spolehlivost při zpracovávání multimediálních dokumentů v kapacitě, která představuje objem elektronické komunikace mezi půlmilionem kapitálových obchodníků.“


„Dosažení těchto rekordních výsledků dokazuje, že Sybase IQ je správnou volbou pro společnosti, které předpokládají výrazné rozšiřování kapacity svých datových úložiš? a analytických systémů, a především pak pro firmy, jež hodlají poskytovat analýzy zacílené na velkou skupinu uživatelů a současně nabízet pokročilé statistické aplikace, u nichž větší objem dat zvyšuje kvalitu odpovědí,“ říká Chief Marketing Officer Sybase Dr. Raj Nathan a dodává: „Vize společnosti Sybase nazvaná Unwired Enterprise předpokládá, že firmy budou schopny odstranit veškerá omezení. Informace by tak měly být dostupné kdykoli a kdekoli.“


„Tato zátěžová zkouška je mimo jiné důkazem toho, že Sybase IQ je správnou volbou pro poskytovatele analytických služeb,“ říká Richard Winter, prezident společnosti WinterCorp.
Kompletní výsledky testu najdete na adrese: http://www.sybase.com/detail?id=1054011.

Informace pro média:

Sybase Inc. - sídlí v kalifornském Dublinu a je největší softwarovou společností na světě, výhradně zaměřenou na správu a přenos informací z datových center až do míst jejich využití. Sybase patří mezi nejvýznamnější dodavatele softwarové infrastruktury, aplikačního softwaru a IT služeb s celosvětovou působností. Přední světové společnosti v oblastech obchodu, financí, státní správy, zdravotnictví i obrany využívají systémy Sybase.
Společnost Sybase Inc.v České republice zastupuje Sybase Software, s. r. o.


Sun Microsystems - vyvíjí technologie podporující růst globálního trhu. Drží se jedinečné vize „The Network Is The Computer“ („Sí? je počítačem“) a prostřednictvím sdílených inovací, komunitního vývoje a vedoucí pozice v oblasti open source prosazuje spolupráci. Sun působí ve více než 100 zemích světa. Více informací naleznete na webové adrese http://www.sun.com.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun, Solaris, Sun Blade a The Network Is The Computer jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ochranné známky SPARC jsou používány na základě licence a jsou ochrannými známkami společnosti SPARC International, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Produkty nesoucí ochrannou známku SPARC jsou založeny na architektuře vyvinuté společností Sun Microsystems, Inc.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz